Вести

Бесплатна контрола узорка земљишта

Општина Ивањица и Пољопривредна саветодавна и стручна служба Краљево, организују прикупљање узорака обрадивог пољопривредног земљишта у циљу контроле плодности земљишта. Пријем узорака земљишта ће се вршити у просторијама Земљорадничке задруге „Будућност 2013“ у Међуречју, у периоду од 01.11.2017. до 15.11.2017. године, у времену од 8:00 до 13:00 часова.

Позивају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да донесу узорке земљишта, Потврду о активном статусу газдинства и Извод – структуру биљне производње, за 2017. годину, за своје газдинство.

Агрохемијска анализа са препоруком ђубрења је бесплатна и може се обавити за 10 парцела по једном газдинству, а најмања површина парцеле треба да буде 10 ари.

О Аутору

Financ