Буџет Општине Ивањица

2018. година

 

 

Adobe_Reader_PDFБуџет 2018

Adobe_Reader_PDFОбразложење одлуке о буџету

wordУпутство за припрему буџета за 2018. годину

wordУпутство за праћење и извештавање учинку за 2017. годину

Adobe_Reader_PDFУпутство за попуњавање образаца

Adobe_Reader_PDFУниформни програми и програмске активности

excel-icon-Преглед броја запослених и средстава за плате

 

excel-icon-Преглед капиталних пројеката

 

wordПолугодишњи извештај о учинку програма

 

wordОбразац за полугодишњи и годишњи извештај о учинку програма

excel-icon-Обрасци за програмски буџет 2018

 

 

excel-icon-Обрасци за припрему предлога финансијских планова за 2018 .годину

Adobe_Reader_PDFЦиљеви програма и програмских активности

 

Adobe_Reader_PDFУпутство за израду програмског буџета ажурираног у априлу

 

Adobe_Reader_PDFУпутство за праћење и извештавање о учинку

 

2017. година

 

 

Adobe_Reader_PDFОдлука о буџету за 2017. годину

Adobe_Reader_PDFОбразложење одлуке о буџету за 2017. годину

wordУпутство за припрему буџета 2017 година

Adobe_Reader_PDFУпутство за попуњавање образаца за припрему буџета 2017. година

excel-icon-Обрасци за програмски буџет (Excel 2003)

excel-icon-Обрасци за програмски буџет ((Excel после 2003)

excel-icon-Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате

excel-icon-Прилог 2-Преглед капиталних пројеката

excel-icon-Прилог 3- Комисије и уговори

Adobe_Reader_PDFУниформни програми и програмске активности

Adobe_Reader_PDFЦиљеви програма и програмских активности и унифомна листа индикатора

2016. година

excel-icon-Извештај о буџету за 2016. годину

wordИзвештај о извршењу о буџету одлука већа-

 

Остали документи:

 Adobe_Reader_PDFИзвештај о ревизији 2014

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2014. година

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2013. година

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2012. година

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2011. година