Буџет Општине Ивањица

2019. година

 

Ревидирадно упутство за припрему Одлуке о буџету за 2019. годину

Adobe_Reader_PDFЦиљеви програма и програмских ахтивности и листа индикатора

 

excel-icon-Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2019. годину

Adobe_Reader_PDFРевидирано упутство 2019

Adobe_Reader_PDFУниформни програми и програмске активности ЈЛС

Adobe_Reader_PDFUPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA 2019.

 

excel-icon-Obrasci za programski budzet 2019 – Predefinisani

 

excel-icon-Obrasci za programski budzet 2019 – Blanko

 

wordPropratno pismo

Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 Program 5 Program 6 Program 7 Program 8 Program 9 Program 10 Program 11 Program 12Program 13Program 14Program 15Program 16Program 17 tabela za izvestavanje o izvršenju programa

 

 

 

2018. година

Izveštaj o izvršenju bužeta opštine Ivanjica do 30. 06. 2018 godine

 

Adobe_Reader_PDFБуџет 2018

Adobe_Reader_PDFОбразложење одлуке о буџету

Adobe_Reader_PDFОдлука о ребалансу буџета

wordУпутство за припрему буџета за 2018. годину

wordУпутство за праћење и извештавање учинку за 2017. годину

Adobe_Reader_PDFУпутство за попуњавање образаца

Adobe_Reader_PDFУниформни програми и програмске активности

excel-icon-Преглед броја запослених и средстава за плате

 

excel-icon-Преглед капиталних пројеката

 

wordПолугодишњи извештај о учинку програма

 

wordОбразац за полугодишњи и годишњи извештај о учинку програма

excel-icon-Обрасци за програмски буџет 2018

 

 

excel-icon-Обрасци за припрему предлога финансијских планова за 2018 .годину

Adobe_Reader_PDFЦиљеви програма и програмских активности

 

Adobe_Reader_PDFУпутство за израду програмског буџета ажурираног у априлу

 

Adobe_Reader_PDFУпутство за праћење и извештавање о учинку

 

2017. година

 

 

Adobe_Reader_PDFОдлука о буџету за 2017. годину

Adobe_Reader_PDFОбразложење одлуке о буџету за 2017. годину

wordУпутство за припрему буџета 2017 година

Adobe_Reader_PDFУпутство за попуњавање образаца за припрему буџета 2017. година

excel-icon-Обрасци за програмски буџет (Excel 2003)

excel-icon-Обрасци за програмски буџет ((Excel после 2003)

excel-icon-Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате

excel-icon-Прилог 2-Преглед капиталних пројеката

excel-icon-Прилог 3- Комисије и уговори

Adobe_Reader_PDFУниформни програми и програмске активности

Adobe_Reader_PDFЦиљеви програма и програмских активности и унифомна листа индикатора

2016. година

excel-icon-Извештај о буџету за 2016. годину

wordИзвештај о извршењу о буџету одлука већа-

 

Остали документи:

 

 Adobe_Reader_PDFИзвештај о ревизији 2014

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2014. година

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2013. година

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2012. година

Adobe_Reader_PDFБуџет Општине Ивањица 2011. година