Вести

Црвени крст Ивањица реализовао вежбу јединице за деловање у несрећама

У оквиру Програма припрема и одговора на несреће волонтери Црвеног крста Ивањица, чланови Јединице за деловање у несрећама реализовали су вежбу евакуације и пружања прве помоћи на неприступачним теренима са акцентом на повећање спремности и ефикасности у одговору како на несреће, тако и у редовним, свакодневним условима живота у случају потребе. Законом о смањењу ризика и управљању ванредним ситуацијама Црвени крст Србије препознат је као субјекат од посебног значаја у одговору на несреће и пружање помоћи угроженом становништву како у случају екстремних метеоролошких услова, тако и у свим другим случајевима када постоји потреба за ангажовањем једног оваквог тима, па самим тим спремност за одговор на несреће различитих облика и размера мора бити на највишем нивоу. Ова прва у низу вежби почетак је целогодишњих припрема и усавршавања техника пружања прве помоћи, различитих облика евакуације и употребом средстава за транспорт повређених у најразличитијим облицима. Све вежбе које ће и у будућности бити организоване реализоваће се у реалним како теренским, тако и временским условима, а све у циљу правовременог одговора на несреће у случају реалне потребе.

О Аутору

Financ