Актуелности

Изабрана и награђена три најбоља идејна решења за нови мост у Ивањици

На Конкурс за израду урбанистичко – архитектонског решења дела „Старе чаршије“ и непосредног окружења – односно идејног решења новог моста преко реке Моравице у строгом центру града, који је расписала општина Ивањица 1. марта ове године пристигло је чак 11 радова.

Сам конкурс је третирао просторно – културно историјску целину од великог значаја -сегмет у зони старог трга, градске цркве, Каменог моста и Техничке школе и простор непосредно уз зону заштите, тако што предвиђа измештање саобраћаја са Каменог моста, интегришући мост са црквеном портом, старим тргом и појасом реке, али и на постојеће градитељско наслеђе ослања конструкцију планираног новог моста – 100 метара низводно од Каменог моста – на подручју старе кланице и некадашњег предузећа „Нови дани“.

Комисија састављена од еминентних стручњака из области архитектире, саобраћаја и археологије, данас је у Ивањици прогласили три најбоља рада.

Другу награду за архитектонско решење под називом 212320 освојили су доцент Милош Комленић, Борислав Петровић и Иван Рашковић, редовни професори са Архитектонског факултета у Београду, архитекта Нада Јелић и студенти Дезире Тилингер, Славиша Берац и Маша Жујовић.

Трећенаграђено решење под називом „Липа“, припало је Драгани Васиљевић, ванредном професору Архитектонског факултета, са тимом који су чинили: Александра Вуловић, Златко Лончаревић, Неда Марковски и Маријана Милановић.

Првопласирано урбанистичко-архитектонско решење биће награђено са 180.000, друга награда је 120.000, а трећа 60.000 динара.

У жирију за одабир најбољих радова били су:

проф. др Мирко Ковачевић, дипломирани инжењер архитектуре, главни архитекта Обнове Хиландара, Гордана Гаврић, дипломирани археолог, саветник у Заводу за заштиту споменика културе Краљево, др Ненад Шекуларац, дипломирани инжењер архитектуре, ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, Драгослав Николић, дипломирани економиста, руководилац Одељења за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Ивањица и Јелена Јовановић, дипломирани инжењер саобраћаја, саобраћајни инспектор у Одељењу за инспекцијске послове Општинске управе општине Ивањица,

Усвајањем урбанистичко – архитектонског решења постављене су координате којима ће се зауставити девастациони процеси, враћање старог сјаја и трајна заштита Каменог моста.

Плански основ за урбанистичко – архитектонски конкурс био је План детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне „Јаковића поље“, препорука и решења о мерама техничке заштите Завода за заштиту споменика културе Краљево и детаљне саобраћајне смернице за изградњу новог моста у центру града.

ЗАПИСНИК СА КОМИСИЈЕ

О Аутору

Financ