Вести

Измена јавног позива за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN  27%N из републичких робних резерви

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

01 Број: 338-3/2018

Датум: 19.11.2018. године

Сходно закључку Владе РС о бесповратној  испоруци  минералног  ђубрива  KAN  27%N, 05  Број: 339-9528/2018 од 11.10.2018. године, и закључка Владе РС о  бесповратној  испоруци  минералног  ђубрива  KAN  27%N,   05  Број:  339-11019/2018  од 16.11.2018. године,

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ул. Венијамина Маринковића 1

 

 

ОГЛАШАВА ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА

за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN  27%N

из републичких робних резерви

МЕЊА СЕ Јавни позив 01 Број: 338-3/2018 од 09.11.2018. године, за бесповратну испоруку минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви,  тако да гласи:

  • у тачки I речи: „273.750 kg“ се замењују речима „203.750 kg“, и
  • у тачки III у ставу 3. после речи: „ – преко чланова савета месних заједница, од до 26. новембра 2018. године „ додаје се: „ – преко удружења воћара, од 13. до 26. новембра 2018. године“.

У осталом делу текста Јавни позив остаје исти.

Измена Јавног  позива ће бити објављена  на огласној табли Општине Ивањица, на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и у локалним средствима јавног информисања.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                              Зоран Лазовић

О Аутору

Financ