Јавне набавке 2015

План јавних набавки за 2015. годину Adobe_Reader_PDF

Квартални извештаји:

I Кварталwinrar

II Кварталwinrar

III Кварталwinrar

IV Кварталwinrar

Јавне набавке 2015

Децембар 2015

ПРЕДМЕТ: ЈН број 17/2015 –ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредностиза набавку услуге – израда Плана детаљне регулације пословно-производне зоне „Сењак“.

Adobe_Reader_PDFПозив

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Децембар 2015

ПРЕДМЕТ: ЈН број 16/2015 -ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ 16/2015

Adobe_Reader_PDFПозив

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОбавештење о додели уговора

Децембар 2015

ПРЕДМЕТ: ЈН број 404-1- 15/2015 -ПОЗИВ за подношење понуда у  поступку јавне набавке за набавку услуге – израда Плана детаљне регулације туристичко – рекреативне зоне „Јаковића поље“

wordПозив

wordКонкурсна документација

Новембар 2015

ПРЕДМЕТ: ЈН 14/2015 – ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица,

Adobe_Reader_PDFПозив

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFИзмена конкурсне документације

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

 

Новембар 2015

ПРЕДМЕТ: ЈН 13/2015 – ПОЗИВ за подношење понуда у  поступку јавне набавке мале вредности број 404-1- 13/2015-05 за набавку геодетских радова на изради топографско катастарског плана пословно производне зоне „Сењак“.

wordПозив

wordКонкурсна документација

wordПојашњење конкурсне документације

2015

ПРЕДМЕТ: ЈН 11/2015 – ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица,

Adobe_Reader_PDFПозив

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFИзмена конкурсне документације

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора