Јавне набавке 2016

План јавних набавки за 2016. годину Adobe_Reader_PDF

Квартални извештаји:

I Кварталwinrar

II Кварталwinrar

Септембар 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 10-2/2016 ПОЗИВ за подношење понуда набавке мале вредности- Извођење радова на изградњи омладинског кампа 

wordПозив за подношење понуда

wordКонкурсна документација

Јул 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 11/2016 ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга личног пратиоца детета

Adobe_Reader_PDFПозив за подношење понуда

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

wordОбавештење о закљученом уговору

 

 

Јун 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 10/2016 ПОЗИВ за подношење понуда -Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈНМВ 10/2016

Adobe_Reader_PDFПозив за подношење понуда

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

wordИзмена и допуна конкурсне документације -1

Adobe_Reader_PDFИзмена позива за подношење понуда -1

Adobe_Reader_PDFОбавештење о продужењу рока

Adobe_Reader_PDFИзмена и допуна конкурсне документације -2

Adobe_Reader_PDFОбавештење о продужењу рока 2

Adobe_Reader_PDFИзмена позива за подношење понуда -2

Adobe_Reader_PDFОдлука о обустави

Adobe_Reader_PDFОбавештење о обустави

 

Јун 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 09/2016 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

wordОбавештење

wordКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

wordОбавештење о закљученом уговору

Мај 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 08/2016 Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке – електричне енергије за потребе Општинске управе општине Ивањица, ЈНМВ 8/2016

Adobe_Reader_PDFПозив

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

wordОбавештење о закљученом уговору

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 07/2016 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

wordОбавештење

wordКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

wordОбавештење о закљученом уговору

Мај 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 07-2/2016 Позив  за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге ресторана-Јела са роштиља, ЈНМВ 7-2/2016

wordПозив

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

Мај 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 06/2016 ПОЗИВ за подношење понуда у поступку набавке добара- канцеларијски материјал за потребе Општинске управе општине Ивањица, ЈНМВ 6/2016

wordПозив

wordКонкурсна документација

wordОбавештење о додели уговора

Април 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 05/2016 ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке  услуге у области зоологије – хватања и збрињавања паса луталица на територији општине Ивањица, ЈНМВ 5/2016

wordПозив

wordКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

Април 2016

ПРЕДМЕТ:ЈНМВ 04/2016 ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку сервера и  рачунара  ЈН 4/2016

wordПозив

wordКонкурсна документација

Adobe_Reader_PDFОдлука о додели уговора

wordОбавештење о закљученом уговору

 

Април 2016

ПРЕДМЕТ: ЈН број 404-1-3/2016 -јавна набавка добара – гасног уља за загревање просторија органа општине Ивањица

wordПозив

wordКонкурсна документација

Јануар 2016 

ПРЕДМЕТ: ЈН број 404-1-1/2016 -услуга социјалне заштите – помоћ у кући  за одрасла инвалидна и старија лица са подручја општине Ивањица

Adobe_Reader_PDFПозив за подношење понуда

Adobe_Reader_PDFКонкурсна документација