Конкурси и обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу 10 кошница за 15 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства на пројекту „Жена и матица- Лидери друштва

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 337-8/2016-01

Датум:  07 .12. 2016. год.

И В А Њ И Ц А

ЈАВНИ ПОЗИВ

      за доделу  10 кошница за 15 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства

на пројекту „Жена и матица- Лидери друштва“

  1. Право учешћа на овом јавном позиву имају особе женског пола са територије општине Ивањица које живе и раде на селу, а које се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање, или које су осигуране на обавезно социјално осигурање по основу који не произилази из радног односа и да нису кориснице (старосне, инвалидске, делимичне или породичне) пензије.
  2. Опис јавног позива: у оквиру овог пројекта  врши се одабир на основу дефинисаних критеријума  за 15 жена- корисница овог пројекта, које ће бити у прилици да добију по 10 разројених кошница ради започињања сопствене производње меда и осталих пчеларских производа. Пројекат „Жена и матица- Лидери друштва“ има за циљ да стимулише жену стварањем шансе и бољих услова за социјални и економски напредак, унапређењем положаја жена у неразвијеним деловима општине Ивањица. Активности  ће се обављати уз стручну подршку Канцеларије за локално економски развој и Удружење Пчелара Ивањица. Пројекат је финансиран од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС, а реализује и суфинансира Општина Ивањица.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВА 

О Аутору

Financ