Вести Конкурси и обавештења

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину четири сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом

Република Србија
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Комисија за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица
за куповину сеоских кућа са окућницом и
набавку пакета помоћи за поправку или адаптацију
предметне сеоске куће са окућницом у оквиру Регионалног
стамбеног програма, Потпројекат 5 – сеоске куће
01 број 06-46/2016-6
17.02.2017. године
И В А Њ И Ц А

На основу члана 13. став 3. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, поступку и начину рада Комисије за избор корисника број 06-46/2016 од 26.12.2016. године а у вези са Уговором о додели средстава за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Ивањица, заведеног код општине Ивањица под бројем 404-119/2016-01 од 09.11.2016. године, Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру регионалоногстамбеног програма, Потпројекат 5 – сеоске куће

О Б А В Е Ш Т А В А

Избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то: избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености, да се ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица за куповину четири сеоске куће са окућницом и набавку пакета грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у оквиру Регионалног стамбеног програма у републици Србији, Потпројекат 5 – сеоске куће (у дањем тексту: Јавни позив), који је објављен дана 04.01.2017. године, ПРОДУЖАВА на период од 15 дана, односно до 07.03.2017. године. Измена Јавног позива ће бити објављена на огласним таблама општине Ивањица, месних заједница општине Ивањица, и на интернет презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и интернет презентацији Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs.

Председник Комисије: Момчило Митровић

О Аутору

Financ