Вести

Јавни позив за управнике зграда

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:36-1-1/2017-01

5.2.2018. године

И в а њ и ц а

Ј А В Н И   П О З И В

На основу члана 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“,бр. 104/16), а у вези са чланом 40. став 3. и 4. истог Закона, ПОЗИВАЈУ СЕ управници или друга лица овлашћена одлуком стамбене заједнице да поднесу пријаву за регистрацију стамбене заједнице.

У случају да се стамбена заједница не региструје у складу са Законом, комунални инспектор ће у вршењу инспекцијског надзора на основу права и дужности које произилазе из члана 124. и 125. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“,бр. 104/16), поднети пријаву за увођење ПРИНУДНЕ УПРАВЕ.

Образац пријаве се може преузети на званичном сајту општине Ивањица и у услужном центру Општинске Управе општине Ивањица а све додатне информације у канцеларији број 4.

У Ивањици,

5.2.2018. године

                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ

                                                                                       УПРАВЕ

                                                                                                         Миланка Коларевић

 

О Аутору

Financ