Конкурси и обавештења

Јавно саопштење-заказивање усмене јавне расправе

Одељење за привреду и друштвене делатности Општине Ивањице поступајући по захтеву Мирковић Мијране из Ивањице за издавање водних услова за  израду техничке документације за каптирање и одвођење воде са извора који се налази на кат. пар. бр. 2643/1 КО Бедина Варош, власништво Ћериман Грујице из Ивањице, а на основу члана 78. став1. тачка2. и члана 113. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС“ број 18/2016.) издаје

ЈАВНО САОПШТЕЊЕ

Заказује се Усмена јавна расправа поводом зајтева Мирковић Мирјане из Ивањице по предмету издавања водних услова за израду техничке документације за каптирање и одвођење воде са извора који се налази на кат. пар. бр. 2643/1 КО Бедина Варош, власништво Ћериман Грујице из Ивањице. УСмена јавна расправа одржаће се 06.12.216. године са почетком у 12:00 часова на лицу места, односно на предметном извору.

Позивају се сва заинтересована лица да на расправу дођу у назначено време у циљу изјашњавања о наведеном захтеву, ако сматрају да се ствар тиче њихових интереса.

КОМПЛЕТНО САОПШТЕЊЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ