Вести

Још два дана на јавном увиду план уређења пословне зоне Сењак

Општина Ивањица би кроз неколико месеци могла да добије планска акта неопходна за почетак уређења пословно-производне зоне „Сењак“. Тим поводом на рани Јавни увид стављен је План детаљне регулације овог подручја, а сви заинтересовани га могу погледати у сали Скупштине општине до 18. новембра.

Један од главних разлога израде Плана јесте да се у наредном периоду установи слободна производно-пословна зона, а како се наводи у образложењу, аргументи који говоре у прилог овоме произилазе из стања у коме се налази ивањичка привреда и потребе да се створи амбијент за успешно пословање, без царинских и пореских оптерећења која ће локалну привреду учинити конкурентнијом.

Подручје Плана заузима укупну површину од 32,65 хектара и састоји се из две раздвојене просторне целине, смештене између државног пута првог Б реда на западу и реке Моравице на истоку. Први део подручја Плана обухвата простор испод НИС-ове бензинске станице, а у њега улазе предузећа: „Константинтеx“, „Пегаз“, „Пролетер“, стоваришни простор „Грађевинара“, Дом ученика средњих школа и бивши „Графичар“. Други, већи део, захвата простор од моста на Сађавцу, до стамбеног насеља на реци Моравици, испод бившег Градитеља. У њега спадају привредни субјекти: конфекција „Јавор“, фабрика намештаја „Матис“ и предузеће Crown forest“.

Као пратећи објекти слободне производно-пословне зоне, планиране су услужне и комуналне делатности и објекти јавне намене – спорта и рекреације, саобраћајне инфраструктуре и јавна гаража.

Миљко Главинић„У току раног Јавног увида који се завршава у петак 18. новембра, привредни субјекти које обухвата План детаљне регулације, треба да се изјасне о својим будућим потребама у оквиру производно-пословне зоне. Након тога се приступа изради Нацрта плана који иде поново на јавни увид, а затим следи усвајање планског документа од стране локалног парламента. Уколико све буде по плану овај посао би требао да се заврши у наредна три месеца“, каже Миљко Главинић, начелник Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне делатности општинске управе.

Обрађивач плана, изабран на тендеру је предузеће „ИСТ Урбан“ из Нишке Бање, а вредност посла је 327.000 динара. Носилац израде Плана детаљне регулације производно-пословне зоне „Сењак“ је Општина Ивањица, која је и обезбедила средства у сарадњи са Европским ПРОГРЕС-ом.

Извор:infoliga.rs/

 

О Аутору

Financ