Вести Конкурси и обавештења

Конкурс за доделу студентских и ученичких стипендија за 2018/19

На  основу члана 1, 2, 3, 4. и члана 5. Одлуке о стипендирању студената високошколских установа и ученика талената са територије општине Ивањица ( Службeни лист Општине Ивањица, број 04/08 и 8/12), Комисија за  доделу студентских стипендија и стипендија за ученике таленте СО Ивањица, дана 15.11.2018. године, расписује:

                                                  К  О  Н  К  У  Р  С 

       ЗА ДОДЕЛУ  СТУДЕНТСКИХ И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА

                                        ШКОЛСКУ 2018 / 2019  ГОДИНУ

 

 

СО Ивањица ће стипендирати одређен број ученика основних и средњих  школа и студената високошколских установа који се  финансирају из буџета Републике Србије и који редовно полажу испите и уписују одговарајуће године студија, у роковима предвиђеним статутима факултета, односно школа,  а да им се при том  пребивалиште налази на територији општине Ивањица.

 

 

I – УСЛОВИ КОНКУРСА

 

         Право на стипендију имају:

 • Ученици основне школе  са просечном оценом  5, 00 из претходне године и освојеним једним од прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете;
 • Ученици средње школе који су остварили у претходном периоду школовања натпросечне резултате и то: да су у току претходне школске године остварили просечан успех  4, 80 и да су у претходној школској години за поједине предмете остварили врхунске резултате освајањем једног од прва три места на Републучком такмичењу или једно од првих пет места на међународном такмичењу;
 • Ученици IV степена производних занимања (машинске, дрвне, електротехничке, грађевинске и текстилне струке), са просечном оценом преко 4, 50 из претходне године и освојеним једним од прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете;
 • Ученици трећег степена производних занимања (машинске, дрвне, електротехничке, грађевинске и текстилне струке ) и освојеним једним од прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете;
 • Ученици математичке и филолошке гимназије са просечном оценом 5, 00 из претходне школске године и не морају имати доказ о такмичењима;
 • Студенти носиоци награда на Републичком такмичењу, победници на олимпијадама знања, као и носиоци награда за постигнути успех или показане резултате;

       Стипендије по овој одлуци могу користити студенти који се финансирају из буџета РС, који су редовни студенти који у току студија постигну просечну оцену најмање 8,50 и да су редовно уписали наредну годину студија.

       Стипендије по овој одлуци могу користити и студенти који се финансирају из буџета Републике Србије, који су уписали дипломске академске студије (master) и који на академским студијама постигну просечну оцену најмање 9 (девет) и стекли су 180 односно 240 ЕСПБ бодова.

 • Стипендије по овој одлуци могу користити и студенти са хендикепом који се финансирају из буџета РС, као и припадници ромске националне мањине, без обзира на уписану годину и просечну оцену.
 • Стипендије у смислу ове одлуке не могу се додељивати студентима прве године високошколских установа. Изузетно за студенте прве године могу се додељивати стипендије који су у претходној години средњошколског школовања освојили једно од прва три места на Републичком такмичењу организованом од стране Министарства просвете и науке и имали најмање просечну оцену 4,80 и да се финансирају из буџета РС.
 • Стипендије  по овој одлуци не могу користити студенти / ученици који су право на студентску / ученичку стипендију, односно кредит остварили у складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

II – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

За студенте:

 • Уверење о уписаној години студија;
 • Потврда о броју положених испита са просечном оценом и освојеним бројем бодова  (ЕСПБ);
 • Копија важеће личне карте;
 • Копија картице текућег рачуна;

За ученике:

 • Копију ђачке књижице или сведочанство из предходне школске године;
 • Копију дипломе са такмичења;
 • копија картице текућег рачуна;

 

III – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава на конкурс је до 30.11.2018. године.

 Непотпуне пријаве се неће разматрати.

IV ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈЕ

 

Износ стипендије и број ученика и студената који ће се стипендирати утврђује председник општине Ивањица, на предлог Комисије за доделу студентских стипендија и стипендија за ученике таленте, у зависности од укупних средстава у буџету општине Ивањица опредељених за ову намену.

Одобрене стипендије исплаћиваће се у десет месечних рата.

Исплата утврђеног месечног износа  стипендија врши се преко текућег рачуна.

V – ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНКУРСУ

 Обрасци за подношење пријава, као и све информације о Конкурсу могу се добити  у  Oпштинској управи Ивањица, канцеларија број 14.

   КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА,

                                                        БРОЈ  67-2/18-01

 

 

О Аутору

Financ