Вести Конкурси и обавештења

Листа вредновања и рангирања пристиглих предлога програма/пројеката удружења цивилног друштва за 2017. годину- други јавни конкурс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Број: 400-81/2017-01

Датум: 01.02.2017. година

И В А Њ И Ц А

На основу члана 8.  Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор прграма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва објављује:

ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСТИГЛИХ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ – други јавни конкурс ( укупан број бодова)

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Број бодова
1. Удружење грађана Одред извиђача «Ратко Софијанић» Ивањица

 

»Извиђачи- сасвим природно» 180.000,00 109
2. Удружење грађана Културно уметничко друштво Моравице

 

„ Фестивал фоклора «Жубор Моравице»“

 

180.000,00 103,0
3. Тим за информисање, културу и развој демократије «Медија Тим Ивањица»

 

«Речима рушимо баријере»

 

180.000,00 102,0
4. Друштво пчелара «Ивањица» Ивањица

 

Годишња изложба меда и пчелинијих производа ДП Ивањица из Ивањице

 

180.000,00 100,0
5. Друштво „Моравица“ Ивањица

 

„Постављање мобилних кошаркашких конструкција (кошева) за децу узраста од 5 до 11 година“

 

180.000,00 73,0

У складу са чланом 6. Правилника о начину,критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката која се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица (Сл. лист општина Ивањица бр. 2/2015 и 2/2016), Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва је вредновање и рангирање пристиглих пријава вршила  на основу следећих  критеријума и броја бодова :

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Максималано: 120 бодова

ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ  НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ КОНКУРСА

 

Редни број Назив подносиоца Назив пројекта Образложење
1. Удружење  добровољних даваоца крви Ивањица  

«Организација и учествовање на акцијама  добровољног давања крви»

 

Не испуњава услове предвиђене јавним конкурсом

Приговор на Листу вредновања и рангирања по Јавном конкурсу може се изјавити у року од  пет дана препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).

Комисија за избор програма/пројеката од јавног интереса удружења цивилног друштва

 

О Аутору

Financ