Актуелности

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТЉЕВО

bratljevo

Месна заједница Братљево се простире од Ношнице до Тичар-језера и од Ковиљске планине до Лупоглава,  а чине је насељена места Братљево,  Ровине и Глеђица.  Надморска висина је 900 метара,  површина 62м2.  У овој месној заједници живи 598 становника у оквиру 219 домаћинстава.  Братљево  је  центар  месне   аједнице  и  повезано  је  са  Ивањицом асфалтним  путем,   а  путеви  ове  месне  заједнице  су  у  зимским  месецима често завејани.  КО Братљево обухвата 3. 578 катастарских парцела укупне површине 1. 717 ха, 60 ари и 67 м2,  од тога је у приватној својини 74, 55%,  а у другим облицима својине 25, 45%.  Структура  емљишта  по  културама  је:  оранице  22, 50%,   воћњаци 3, 26%,  ливаде 17, 01%,  пашњаци 11, 12%,  шуме 44, 49%,  необрадиво 1, 62%.  У Братљеву живи 220 становника у оквиру 86 домаћинстава и уњему се налази месна канцеларија,  здравствена станица,  ОШ «Милан Вућићевић Зверац«,  пошта,  шумско газдинство,  погон задруге из Међуречја,  расадник  и кафана.  У центру се налази и група споменика,   крајпуташа,   ратницима од 1912.  до 1918.  године.  Становништво се бави пољопривредом и сточарством.  Ровине имају109 становника у оквиру 37 домаћинстава и једно је од најмањих села у ивањичкој општини.  Налазе се између Ковиљске планине И Ношнице до венца према Лупоглаву.  КО Ровине обухвата 1. 611 катастарских парцела укупне површине 919 ха,  47 ари и 98 м2,  од тога је у приватној својини 52, 05%,  а у другим облицима својине  47, 95%.  Структура  земљишта  по  културама  је:  оранице  18, 45%,   воћњаци 3, 16%,  ливаде 16, 21%,  пашњаци 2, 36%,  шуме 57, 88%,  необрадиво 1, 94%  Становништво се бави пољопривредом и сточарством.  Глеђица,  у којој живи 269 становника у оквиру 96 домаћинстава,  се протеже једним делом падинама Голије,  а другим делом између Голијске И Вучачке реке,  на падинама Трубе и Шанчева.  Кроз  Глеђицу  протичу  Голијска  река  –  која  долази  из  Јасеновице  И спушта се према Куманици,  и Вучачка река која се при излазу из овог села састаје са Голијском,  чинећи Моравицу.  Да би се из Глеђице кренуло у свет потребно је пешачити до Ровина,  Куманице,   Братљева или Међуречја. Због тешких услова живота становници се исељавају у Ивањицу,  Чачак,  Београд. . .  КО  Глеђица  обухвата  5. 391  катастарску  парцелу  укупне  површине 3. 522 ха,  43 ара и 32 м2,  од тога је у приватној својини 49, 84%,  а у другим облицима својине  50, 16%.  Структура  земљишта  по  културама  је:  оранице 16, 53%,   воћњаци 1, 91%,  ливаде 16, 27%,  пашњаци 9, 03%,  шуме 54, 30%,  необрадиво 1, 96%.  Становништво  се  бави  сточарством,   ратарством,   воћарством  И експлоатацијом шуме.

О Аутору

Financ