Вести

„Не чекај незгоду. Предузми нешто. Дај крв. Дај сада. Дај редовно“

14. јуна млади волонтери Црвеног крста Ивањица , омладинске теренске јединице и Клуба 25 обележили су Светски дан Добровољних давалаца крви. Такође је промовисана и Летња кампања добровољног прикупљања крви , коју реализују Институт за трансфузију крви Србије и Црвени крст Србије. Летња кампања је започела 7. јуна а а биће завршена 9. септембра. Реализоваће се широм Србије. У Ивањици ће се реализовати 28. јуна . На штанду у центру града суграђанима су подељени едукативни лифлети и позивнице за предстојећу летњу кампању добровољног прикупљања крви.

Овогодишњи слоган Светског дана Добровољних давалаца крви гласи

„Не чекај незгоду.Предузми нешто.Дај крв.Дај сада.Дај редовно“.

Сваког 14. јуна, на целом свету се обележава Светски дан давалаца крви. Овај догађај је прилика да се пажња грађана усмери ка према потребама за крвљу и крвним продуктима али представља прилику да се захвалимо даваоцима крви.

Крв је веома важан ресурс, како за планиране интервенције тако и за хитна стања. Помаже пацијентима који су животно угрожени да живе дуже и квалитетније и омогућује комплексне медицинске и хируршке процедуре. Крв је такође кључна у ситуацијама када се догодеванредне ситуације било које врсте (природне катастрофе, саобраћајне незгоде, оружани конфликти итд.) и има животну улогу кад је реч о проблематичним трудноћама.

Трансфузија крви пацијентима треба да омогући приступ безбедној крви и крвним продуктима у довољним количинама и представља основу ефикасног система здравствене заштите. Обезбеђивање довољних количина безбедне крви захтева развој национално координисане трансфузиолошке службе, за чији рад предуслов представљадобровољно, неплаћено и анонимно давање крви. Међутим, многе земљесе и данас суочавају са недовољним количинама крви.

Овогодишња кампања

Животи и здравље милиона људи су угрожени ванредним ситуацијама и катастрофама сваке године. Последњих десет година, елементарне непогоде и техничко технолошки удеси изазвани људским фактором су проузроковали смрт милион људи, а више од 250 милиона људи трпи последице. Елементарне непогоде попут земљотреса, поплава и олуја стварају свест да је потребно обезбедити хитно здравствено збрињавање без обзира што су можда у исто време и установе за пружање здравствених услуга претрпеле удар.

Удеси изазван и људским фактором попут саобраћајних незгода и оружаних конфликата такође генеришу потребу за здравственим збрињавањем на лицу места и на првој линији фронта.

Трансфузија крви је кључна компонента у хитном медицинском збрињавању. Ванредне ситуације повећавају потребу за трансфузијом крви а отежавају њену дистрибуцију. Обезбеђивање довољних резерви крви и за хитна стања захтева добро организовану здравствену заштиту која се може обезбедити само ако и целокупна заједница у томе учествује и уколико су даваоци крви опредељени да редовно дају крв по принципима добровољности, бесплатности и анонимности.

Слоган: Предузми нешто. Дај крв. Дај сада. Дај редовно.

Овогодишњакампањајеусмеренакадавањукрви у ванредним стањима, зато се што током удеса и катастрофасвако запита: “Шта ја могу да урадим? Како да помогнем?“ Због тога слоган кампањеу 2017. години гласи: „Предузми нешто. Дај крв. Дај крв сада. Дај крв редовно“.

Кампањаподвлачиважностсвакогпојединцакао некога ко можепомоћидругоме у ванреднимситуацијаматакоштоћеправовремено,добровољно,датикрв. Кампањајетакођеусмерена и наподсећањедајепотребноредовнодаватикрвдабисесталнообнављалерезервекрвидабијебилодовољноувек, и у елементарним непогодама и удесима изазванимљудскимфактором.

Циљеви овогодишње кампање:

• да подстакне све грађане да допринесу јачању отпорности заједнице спроводећи мере превентивне заштите у својој средини тиме што ће дати крв,

• да важни чиниоци заједнице и трансфузиолошке службе подигну капацитете у пружању одговора на евентуално потребне додатне резерве крви током ванредних стања,

• дапромовише укључивање давалаштва крви и трансфузије крви у националне планове и активности за припрему и деловање у несрећама;

• да прошири знања шире јавности о важности редовног давања крви током године да би се одржале довољне резерве крви и постигла самодовољност,

• да се на свечани начин захвали појединцима који редовно дају крв и да се подстакну млади људи да постану даваоци крви,

• дасе подстакне међународна сарадња о ширењу знања о важности давања крви и оствари међунарни консенсус о принципима давалаштва крви уз подизање безбедности крви и њеној доступности

О Аутору

Financ