Вести

Обавештење привремене саобраћајне сигнализације за време трајања “Нушићијаде“

На основу пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време трајања културне манифестације „Нушићијада“ и решења Начелника Општинске управе општине Ивањица о техничком регулисању саобраћаја заведеним под бројем 344-293/18-01 од 16. августа 2018.године, обуставља се саобраћај за све врсте возила:

– у Улици Милинка Кушића од раскрснице са Улицом Бошка Петровића до Његошеве улице од 24. августа 2018.године у 00:00 часова до 26.августа 2018.године у 24:00 часа

– у Улици Јаворска од раскрснице са Улицом Бошка Петровића до раскрснице са Улицом Миће Матовића од 24. августа 2018.године у 00:00 часова до 26.августа 2018.године у 24:00 часа

  –  у Улици Венијамина Маринковића од раскрснице са Улицом Јаворска до раскрснице са Улицом Милана Михаиловића од 24. августа 2018.године у 00:00 часова до 26.августа 2018.године у 24:00 часа

  – у Улици Венијамина Маринковића од раскрснице са Улицом Милана Михајловића до раскрснице са Улицом Цупарићева 24; 25. и 26. августа 2018.године у периоду од 18:00 часова до 01:00 часова наредног дана.

Возила се преусмеравају на алтернативне правце.

Мења се  режим саобраћаја:

  –  у Улици Бошка Петровића у периоду од 24. августа 2018.године у 00:00 часова до 26.августа 2018.године у 24:00 часа на тај начин што постаје улица у којој се одвија двосмерни саобраћај са једном саобраћајном траком по смеру

 – у Улици Његошева у периоду од 24. августа 2018.године у 00:00 часова до 26.августа 2018.године у 24:00 часа на тај начин што се одвија саобраћај у једном смеру од Улице Бошка Петровића ка Улици Миће Матовића .

            Моле се корисници повлашћених карата за паркирање у Улици Бошка Петровића и Милинка Кушића да своја возила уклоне привремено од четвртка 23.августа до понедељка 27.августа 2018.године како би се саобраћај поменутим улицама безбедно одвијао.

Такође се моле такси возачи који користе стајалиште у Улици Мајора Илића у Ивањици да своја возила уклоне током трајања манифестације.

За привремена паркиралишта за путничка возила за време трајања манифестације одређују се локације: двориште Техничке школе у Ивањици, паркиралиште Основне школе „Милинко Кушић“ у Ивањици и Старо сајмиште у Ивањици.

                                                              ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

О Аутору

Financ