Вести

Обновљени мостови на локалним и некатегорисаним путним правцима

Општина Ивањица је уз финансијску помоћ државе, кроз Програм обнове инфраструктуре која је порушена или оштећена услед дејства поплава из марта 2016 године, започела обнову 11 мостова на локалним општинским и некатегорисаним путним правцима. За програм обнове општина Ивањица је током прошле године израдила пројектно техничку документацију за мостове на Грабовици, Љупчи, Осоничкој, Рашћанској и Пресечкој реци.Одељење за локлално економски развој општине Ивањица је са наведеним пројектима конкурисало код Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, а новчана средства у износу од око 50.000.000 динара одобрена су за следеће мостови:

 • Мост на реци Грабовици (9,0 км.) општински пут Грабовица – Бела Црква,
 • Мост на реци Грабовици (8,0 км.) општински пут Грабовица – Бела Црква,
 • Мост на реци Грабовици (6,0 км.) општински пут Грабовица – Бела Црква,
 • Мост на реци Грабовици (5,5 км.) општински пут Грабовица – Бела Црква,
 • Мост на реци Грабовици (2,0 км.) општински пут Грабовица – Бела Црква,
 • Мост на реци Љупчи (4,0 км.) општински пут Миловићи – Масларске воденице,
 • Мост на реци Љупчи (3,5 км.) општински пут Миловићи – Масларске воденице,
 • Мост на реци Љупчи (3,0 км.) општински пут Миловићи – Масларске воденице,
 • Мост на Рашћанској реци,
 • Мост на Пресечкој реци у Мочиоцима (код ОШ „Мићо Матовић”) и
 •  Мост на Осоничкој реци, некатегорисани пут Осоница – Бошковићи.

О Аутору

Financ