Конкурси и обавештења

Одлука о додели стипендија свим студентима и ученицима који испуњавају услове конкурса за доделу студентских и ученичких стипендија

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 39. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“ број 79/08) и члана 9. Одлуке о стипендирању студената високошколских установа и ученика талената са територије општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 4/08) и Одлуком о измени и допуни одлуке о стипендирању студената високошколских установа и ученика талената са територије општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 8/12), Скупштина општине Ивањица на седници одржаној 16.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СВИМ СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ И УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

 Ученици :

 1.  Златић (Зоран) Лазар, ученик   II разреда Математичке гимназије у Београду
 • просечна оцена из претходне школске године 5, 00
 • I место на Републичкoм такмичењу из физике и I место из информатике
 1. Јовићевић (Младен) Лазар,  ученик VIII разреда ОШ „Гимназија“ у Ивањици
 • просечна оцена из претходне школске године 5,00
 • II место на Републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада
 1. Чоловић (Жељко) Љубица, ученик II разреда Гимназије  у Ивањици
 • просечна оцена из претходне школске године 5,00
 • II место на Републичком такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада
 1. Вујовић (Душко) Добривоје, ученик VII разреда ОШ „Гимназија“ у Ивањици
 • просечна оцена из претходне школске године 5,00
 • II место на Републичком такмичењу из физике
 1. Богдановић (Ђорђе) Вељко, ученик VIII разреда ОШ „Гимназија“ у Ивањици
  • просечна оцена из претходне школске године 5,00
  • III место на Републичком такмичењу из историје

 Услове Конкурса не испуњавају:

 Стеванић (Миро) Владимир, ученик II разреда Гимназије  у Ивањици

  • Просечна оцена из претходне школске године 4,60
  • III место из области географије на такмичењу талената (регионални центри)

 

 1. Вукићевић (Душко) Вања, ученик II разреда Гимназије у Ивањици
  • Просечна оцена из претходне године 4,40
  • III место из области географије на такмичењу талената (регионални центри)

 

 1. Татовић (Бошко) Јана, ученик II разреда Музичке школе „Др В. Вучковић“ у Чачку
  • Просечна оцена из претходне школске године 5,00
  • Нема награде на републичким такмичењима

 

 1. Ковачевић (Драган) Лазар, ученик VIII разреда ОШ „Гимназија“ у Ивањици
  • Просечна оцена из претходне школске године 5,00
  • Нема награде на републичким такмичењима

Студенти I године основних академских студија:

 

 1. Ранковић (Гордана) Соња, студент Филозофског факултета у Новом Саду
  • Просечна оцена из претходне школске године 4,13
  • II место на Републичком такмичењу из француског језика

Услове Конкурса не испуњавају:

 

 1. Перишић (Милован) Александра, студент Пољопривредног факултета у Земуну
  • Просечна оцена из претходне школске године 5,00
  • Нема награде на републичким такмичењима

Студенти II године основних академских студија:

 

 1. Крушчић (Небојша) Јелена, студент Правног факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 10,00
  • Освојен број бодова ЕСПБ) 60

Чакаревић (Славиша) Милица, студент Технолошко-металуршког факултета у Београду

  • Просечна оцена у току студија 9,92
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Ковачевић (Верољуб) Слађана, студент Факултета медицинских наука у Крагујевцу
  • Просечна оцена у току студија 9,56
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Костић (Мирослав) Небојша, студент Криминалистичко-полицијске академије у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,30
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Крушчић (Михаило) Марина, студент Факултета техничких наука у Чачку
  • Просечна оцена у току студија 9,10
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Луковић (Мирослав) Катарина, студент Филозофског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,89
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Димитријевић (Жељко) Тамара, студент Високе пословно-техничке школе у Ужицу
  • Просечна оцена у току студија 8,80
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Томанић (Душко) Милан, студент Високе школе техничких струковних студија у Чачку
  • Просечна оцена у току студија 8,78
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Нешовановић (Југослав) Вања, студент Филолошког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,64
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Крунић (Горан) Јелена, студент Економског факултета у Крагујевцу
  • Просечна оцена у току студија 8,63
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Алексић (Срећко) Марија, студент Високе пословно-техничке школе у Ужицу
  • Просечна оцена у току студија 8,60
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Костић (Милисав) Сандра, студент Математичког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,57
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Тењовић (Горан) Марија, студент Учитељског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,50
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 60
 1. Миличевић (Бобан) Анђела, студент Филозофског факултета у Новом Саду
  • Просечна оцена у току студија 8,50
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 54

 Студенти III године основних академских студија:

  

 1. Мојсиловић (Бошко) Лазар, студент Математичког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 10,00
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Стојковић (Зоран) Јована, студент Медицинског факултета ВМА у Београду
 • Просечна оцена у току студија 9,56
 • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Марковић (Милован) Драгана, студент Грађевинског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,52
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Коматина (Зоран) Тијана, студент Саобраћајног факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,04
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 115
 1. Зарић (Драган) Милан, студент Факултета драмских уметности у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,03
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Михајловски (Илија) Јована, студент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину
  • Просечна оцена у току студија 8,95
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Раичевић (Милован) Милица, студент Правног факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,85
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Лакићевић (Ацо) Марко, студент Факултета спорта и физичког васпитања у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,82
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 112
 1. Орестијевић (Зоран) Јована, студент Саобраћајног факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,79
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Дамљановић (Душко) Маја, студент Филолошког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,69
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Павловић (Драган) Илија, студент Факултета организационих наука у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,64
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120
 1. Лабудовић (Горан) Ђорђе, студент Филозофског факултета у Новом Саду
  • Просечна оцена у току студија 8,63
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 96
 1. Бугарчић (Микан) Ана, студент Учитељског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,56
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 120

Услове Конкурса не испуњавају:

 

 1. Луковић (Бошко) Милица, студент Филолошког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,07
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 102

 

 

 

 

Студенти IV године основних академских студија:

 1. Милинковић (Драган) Мирјана, студент Медицинског факултета ВМА у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,78
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
 1. Секулић (Мираш) Драгана, студент Природно-математичког факултета у Крагујевцу
  • Просечна оцена у току студија 9,60
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 161
 1. Вујовић (Мирослав) Маја, студент Факултета техничких наука у Новом Саду
  • Просечна оцена у току студија 9,19
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 166
 1. Марковић (Душко) Јован, студент Факултета техничких наука у Чачку
  • Просечна оцена у току студија 9,17
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 138
 1. Поледица (Срдан) Санела, студент Филозофског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,10
  • Остварен број бодова (ЕСПБ) 170
 1. Ђоковић (Миломир) Кристина, студент Правног факултета у Крагујевцу
  • Просечна оцена у току студија 9,04
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 170
 1. Јованчић (Радул) Ненад, студент Агрономског факултета у Чачку
  • Просечна оцена у току студија 8,80
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
 1. Мандић (Небојша) Ивана, студент Филолошког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,78
  • Остварен број бодова (ЕСПБ) 180
 1. Драшковић (Средоје) Душица, студент Електротехничког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,59
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
 1. Самарџић (Зоран) Драгана, студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,52
  • Остварен број бодова (ЕСПБ) 160
 1. Вујовић (Раденко) Александра, студент Географског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,52
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 156
 1. Пивљаковић (Слободан) Никола, студент Природно-математичког факултета у Крагујевцу
  • Просечна оцена у току студија 8,50
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 154

Студенти IV продужене године основних академских студија:

 1. Ристивојевић (Милорад) Милица, студент Правног факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,62
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 216

Студенти V  године основних академских студија:

 1. Араповић (Драгољуб) Мирјана, студент Медицинског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,94
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 234

Студенти VI године основних академских студија:

 1. Видаковић (Рајко) Стефан, студент Медицинског факултета ВМА у Београду

–    Просечна оцена у току студија 9,88

–    Освојен број бодова (ЕСПБ) 300

 1. Шулубурић (Драгош) Ивана, студент Медицинског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,85
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 341
 1. Перуничић (Љубомир) Дијана, студент Медицинског факултета у Новом Саду
  • Просечна оцена у току студија 9,43
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 327,50
 1. Ивановић (Милојица) Бојан, студент Факултета ветеринарске медицине у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,60
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 228

 

 

 

 

Студенти мастер студија:

 

 1. Сићовић (Драган) Бојана, студент Архитектонског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,64
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 180
 1. Брадић (Милољуб) Драгана , студент Технолошко металуршког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,27
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 300
 1. Јаковљевић (Мирко) Биљана, студент Економског факултета у Крагујевцу
  • Просечна оцена у току студија 9,13
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 240
 1. Кривокућа (Ацо) Бојана, студент Технолошко металуршког факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 9,07
  • Освојен број бодова (ЕСПБ) 300

Услове конкурса не испуњавају :

 

 1. Мојсиловић (Бошко) Стефан, студент AALTO UNIVERSITY (Финска) – Одлуком о стипендирању ученика није предвиђено стипендирање студената у иностранству
  • Просечна оцена у току студија 9,70
  • Освојен број бодова 240

 

 1. Вратоњић (Бранко) Сања, студент Економског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,90
  • Освојен број бодова 240
 2. Коматина (Радмило) Анђела, студент Економског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,72
  • Освојен број бодова 240

 

 1. Коматина (Зоран) Јелена, студент Филозофског факултета у Београду
  • Просечна оцена у току студија 8,53
  • Освојен број бодова 240

   Студенти са хендикепом:

 

 1. Лишанин (Драган) Тања, студент Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
  • Студент четврте године
  • Dg: Paraplegia spastica

 На Конкурс се пријавило  9  ученика и 57  студента (укупно 66) , од тога 5 ученика  и 51  студент  испуњавају  услове Конкурса  (укупно 56) .

 Број ученика и студената који испуњавају– не испуњавају  услове Конкурса:

 ученици – 9 ученика   ( 4 ученика не испуњава услове Конкурса )

 • студенти I године основних академских студија – 2 студента (1 студент не испуњава услове конкурса)
 • студенти II године основних академских студија – 14 студената

 

 • студенти III године основних академских студија – 14 студената (1 студент не испуњава  услове Конкурса)

 

 • студенти IV године студија – 12 студената
 • студенти IV продужене године – 1 студент
 • студенти V године студија – 1 студент
 • студенти VI године студија – 4 студента

 

 • мастер студије – 8 студената  ( 4  студента не испуњавају  услове Конкурса)
 • студенти са хендикепом – 1 студент

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                                  Александар Трипковић

О Аутору

Financ