Конкурси и обавештења

Одлука о расписивању избора за поједине чланове савета Месних Заједница ЛУКЕ и ПРИЛИКЕ

           На основу члана 21. Одлуке о месним заједницама „(Службени лист општине Ивањица“ број 7/2010) и члана 43. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“ број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13) Председник Скупштине општине Ивањица доноси

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПОЈЕДИНЕ ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСННИХ ЗАЈЕДНИЦА ЛУКЕ И ПРИЛИКЕ

  1. РАСПИСУЈУ СЕ избори за избор једног члана Савета месне заједнице Луке, и то за засеок Центар – Богосављевићи – Лазовићи и једног члана Савета месне заједнице Прилике и то за засеок Подмалич – Љупча ријека.
  1. Избори ће се одржати дана 27.новембра 2016.године.
  1. Изборе ће спровести Савети месних заједница у складу са Статутима месних заједница.
  1. Одлуку објавити на сајту општине Ивањица, на локалним медијима и на огласним таблама месних заједница Луке и Прилике.

Број: 013-9/2016-01

                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                   Александар Трипковић

О Аутору

Financ