Вести Конкурси и обавештења

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 1. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС»,  бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Ивањица» број 2/2009), председник општине Ивањица је дана 20.12.2017. године, донео

  ОДЛУКУ

  О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

  У ОПШТИНИ ИВАЊИЦА

  и расписује

  О Г Л А С

  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У

  У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ИВАЊИЦА

  ( Документ можете преузети кликом на “ОГЛАС“)

О Аутору

Financ