Актуелности Конкурси и обавештења

Одлука о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва у 2017/18. години – други јавни конкурс

Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“ број 7/12, 9/12 и 13/13), Одлуке о буџету општине Ивањица за 2017. годину (Службени лист општине Ивањица, број 15/2016), Одлуком о ребалансу буџета општине Ивањица за 2017. годину ( Службени лист општине Ивањица бр. 4/17) и Одлуком о другом ребалансу буџета oпштине Ивањица за 2017. годину (Службени лист општине Ивањица бр. 8/17), Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма /пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16) , Предлога комисије за избор програма/пројеката за доделу средстава удружења грађана  у 2017. години, број 400-81/17-01 од 23.02.2018. године, који је разматран на седници Општинског већа 01 бр. 06-13/2018   одржаној  30.03.2018. године, доноси

                  О Д Л У К У

о суфинансирању  пројеката/програма удружења  цивилног друштва

у 2017/18. години – други јавни конкурс

I  У 2017/18. години средствима буџета општине Ивањица, суфинансираће се реализација   пројеката –  програма  удружења цивилног друштва   грађана   у  износима:

Редни број Назив удружења Назив пројекта Потраживана средства од општине Ивањица Предложена средства
1.       Удружење грађана Одред извиђача «Ратко Софијанић» Ивањица

 

»Извиђачи- сасвим природно» 180.000,00 180.000,00
2.       Удружење грађана Културно уметничко друштво Моравице

 

„ Фестивал фоклора «Жубор Моравице»“

 

180.000,00 180.000,00
3.       Тим за информисање, културу и развој демократије «Медија Тим Ивањица»

 

«Речима рушимо баријере»

 

180.000,00 180.000,00
4.       Друштво пчелара «Ивањица» Ивањица

 

Годишња изложба меда и пчелинијих производа ДП Ивањица из Ивањице

 

180.000,00 180.000,00

 

 II

 На основу ове одлуке са сваком од организација чији ће се програми – пројекти у 2017/18. години, суфинасирати средствима  општинског буџета, биће закључен уговор којим ће се регулисати намена, услови и начин суфинансирања.

 III

За  извршење ове одлуке надлежна је Општинска  управа општине Ивањица.

О Аутору

Financ