Вести

Одржана девета седница Општинског већа

У четвртак 20. Октобра одржана је 9. седница Општинског већа у кабинету председника Скупштине општине.

Дневни ред је следећи:

 • Упознавање оставке Светлане Јелић из Ивањице, на место Установе Центра за социјални рад Ивањица.
 • Предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисања Јавног Предузећа “Дирекција за изградњу“ општине Ивањица и преузимању права, обавезе и послова Јавног предузећа “Дирекција за изградњу“ Општине Ивањица.
 • Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе Општине Ивањица.
 • Предлог одлуке о матичним подручјима на територији Општине Ивањица.
 • Предлог одлуке о измени Одлуке о одређивању назива и обележавању улица и тргова у Ивањици.
 • Предлог одлуке о размени непокретности путем непосредне погодбе између Општине Ивањица и предузећа за производђу, трговину и услуге “МЕТАЛ- ИНЖИЊЕРИНГ ДОО“ Ивањица.
 • Предлог решења бр 646-6/16-01
 • Разматрање предлога чланова Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта у општини Ивањица из реда одборника 461-1/16-01
 • Предлог одлуке о преносу нефинансијске имовине у својину Дома Здравља Ивањица.
 • Предлог одлуке о приступању изради локалног Акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности у Општини Ивањица.
 • Предлог одлуке о расписивању Конкурса а суфинансирање пројекта којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2016. години.
 • Предлог Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације.
 • Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2015. годину
 • Разматрања извештаја о раду за 2015/16 годину Предшколске установе “Бајка“ ивањица.
 • Разматрање извештаја о раду библиотеке “Светислав Вуловић“ у Ивањици.
 • Оперативни план за заштиту од поплава  а 2016. годину
 • Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Ивањица за 2017. годину
 • Разматрање захтева основне школе “Мајор Илић“ у Кушићима за учествовање у пројекту“ Енергетска ефикасност у јавним зградама“.
 • Разматрање закључака Савета за безбедност саобраћаја општине Ивањица.
 • Разматрање захтева Савеза друштва Рома републике Србије за новчану помоћ за одржавање 31. Смотре културних достигнућа Рома Републике Србије.

 

О Аутору

Financ