Вести

Опозив за јавну презентацију ПДР- Јаковића поље

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 Издаје следеће саопштење :

 

ДА СЕ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТ-А ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“ КОЈА ЈЕ  ЗАКАЗАНА ЗА  21.12.2016. ГОД. СА ПОЧЕТКОМ У 12.00 ЧАСОВА ОДЛАЖЕ ЗБОГ НЕМОГУЋНОСТИ ОБРАЂИВАЧА ПЛАНА ДА ПРИСУСТВУЈЕ СЕДНИЦИ У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НАЦРТ-А ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 26.12.2016. ГОД. У САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА У ИВАЊИЦИ, УЛИЦА ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА БР.1., СА ПОЧЕТКОМ У 12:00 ЧАСОВА.

                                               НАЧЕЛНИК  ОДЕЉЕЊА

                                               Главинић  Миљко

                                           

 

О Аутору

Financ