Вести

Отворен позив за достављање предлога за јунску награду

На основу Одлуке о установљењу награда и других признања општине Ивањица, и Одлуке о установљењу јавног признања – звања ,,Почасни грађанин општине Ивањица“

( ,,Сл. Лист општине Ивањица“ бр.7/2013), донате на седници Скупштине општине Ивањица одржаној 23. маја 2013. године ,Савет за кадровска, административна и мандатна питања Скупштине општине Ивањица.

ОБАВЕШТАВА

Сва правна и физичка лица да поднесу писмене предлоге за јунску награду која се додељује поводом Дана општине у виду: повеље, плакете, похвале и награде као посебан вид јавног признања за постигнуте резултате и достигнућа у свим областима стваралаштва од значаја за унапређења, развој и афирмацију општине Ивањица. Награде се могу додељивати установама, предузећима, месним заједницама, органима и појединим грађанима.

На основу Одлуке о установљењу јавног признања – звања ,,Почасни грађанин општине Ивањица“, донате на седници Скупштине општине Ивањица одржаној 23. маја 2013. године, ( ,,Сл. Лист општине Ивањица“ бр.7/2013), Савет за кадровска, административна и мандатна питања Скупштине општине Ивањица објављује позив за достављање предлога за јавно признање ,,Почасни грађанин општине Ивањица“ које се додељује за изузетан и вишегодишњи допринос: у развоју општине из различититих области; у афирмацији општине у земљи и иностранству; у пружању хуманитарне помоћи и донација; унапређењу и развоју локалне самоуправе.

Предлоге са образложењем доставити на адресу : СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1 са назнаком САВЕТУ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА.

Рок за доставу предлога је 31. мај 2018. године до 15 часова.

САВЕТ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА

И МАНДАТНА ПИТАЊА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК САВЕТ

Александар Митровић

О Аутору

Financ