Вести

Партерно уређење дворишта ОШ “Кирило Савић“

Предузеће „Путеви“ из Ивањице, јуче је завршило радове прве фазе партерног уређења дворишта Основне школе „Кирило Савић“ у насељу Црњево. У оквиру њих реконструисана је половина дворишта на коме је постављен асфалт. Радови су обухватили реконструкцију ограде око игралишта и улазну дворишну капију. Прва фаза је коштала 7 милиона динара.

Укупан пројекат партерног уређења дворишта ове образовне установе, који се изводи у три фазе вредан је око 22.000.000 динара. Сва новчана средства обезбедила је општина Ивањица из сопственог буџета.

Наредних дана се очекује расписивање јавне набавке за избор извођача радова друге фазе, а у оквиру ње предвиђено је поплочавање бехатоном остатка дворишта и простора испред самих школских улаза. Пројектом је предвиђено постављање једне фонтане и амфитеатра на северној страни дворишта, до самог насеља. Биће постављен дворишни мобилијар и озелењене површине засађивањем одређених врста дрвећа.

У трећој фази ове за школу веома важне инвестиције, која је планирана за наредну годину, предвиђени су радови на реконструкцији кошаркашког игралишта на јужној страни дворишта, према реци Моравици.

О Аутору

Financ