Вести

Почела градња нове МХЕ „Моравица“

Грађевинске машине предузећа „Хидро-Тан из Београда започеле су ових дана радове на изградњи нове минихидроцентрале на реци Моравици у Ивањици. У првој фази ради се на земљаним ископима и приступу градилишту преко реке. Миниелектрана биће изграђена у склопу старог комплекса централе изграђене давне 1911. године, која и данас производи струју иако је претворена у музеј.

Инвеститор је ЈП „Електропривреда Србије“, а новчана средства су обезбеђена из кредита Европске банке за обнову и развој (ЕБРД). Минихидроелектрана ће ће имати инсталисану снагу од 670 кW, што значи да ће на годишњем нивоу производити 2,23 милиона киловат часова струје, чиме ће значајно бити повећан производни капацитет и искоришћеност реке Моравице за производњу енергије из обновљивих извора.

Грађевински и грађевинско-занатски радови коштаће 470.000 евра, док ће у опрему бити уложено око 920.000 евра. Уградња нове опреме поверена је предузећима “Елнос“, „Хидро-Тан и „Пупин“ из Београда и „Кеслер“ (Кöсслер) из Аустрије.

Подсетимо, у оквиру ове инвестиције је и рушење косог бетонског моста испред реконструисане бране, обављеног пре двадесетак дана, чиме је испоштован део мера техничке заштите које је наложио Завод за заштиту споменика културе у Краљеву, али и захтев великог броја Ивањичана који су сматрали да је овај мост –сервисна стаза угрозио симбол вароши који се налази у градском парку.

Бетонски зуби који се налазе у самом слапишту бране неће бити уклоњени, јер како нам је потврђено у „ЕПС“-у, њиховим рушењем би се угрозила сама статичка стабилност читаве бране. Из врха овог јавног предузећа нам је такође речено да још увек није изабран завршни материјал за обраду бетонских делова конструкције, како би се она уклопила у природни амбијент у коме се налази.

Иначе, радови на уклањању сервисне стазе и завршној обради безонских површина финансирају се из буџета „Електропривреде Србије“.

О Аутору

Financ