Вести

Почели радови на санацији обалоутврде узводно од напера

Дуж речног корита реке Моравице узводно од бране, ових дана су почели радови на хитној реконструкцији и санацији леве обалоутврде и клизишта испод пешачке стазе код одмаралишта „Голија“. Прве грађевинске машине извођача радова, Водопривредног друштва „Западна Морава“ из Краљева и Предузећа за хидроградњу, нискоградњу и високоградњу „ХСВ“ из Власотинца су на терену и тренутно се ради на обезбеђењу прилаза левој обали реке где ће се радови изводити.

Наручилац посла је Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“, које је израдило и неопходну пројектно-техничку документацију, а инвестиција подразумева санацију обалоутврде у дужини од 250 метара са надвишењем, чиме ће се заштитити угрожено насеље на левој обали реке.

Најлепши део градског парка кога додатно краси река добиће ново рухо, а проблем клизишта које угрожава пешачку стазу, коначно решење. Према „Ситуацији уређења Моравице у зони клизишта Шљивак“, поред радова на заустављању одрона, биће уређено и купалиште са приступним степеништем.

Општина Ивањица је у међувремену донела одлуке о мерама хитности санације и обезбедила решавање имовинско правних питања у складу са својим надлежностима.

На основу Уредбе о утврђивању државног програма хитних санационих радова на објектима за заштиту од вода оштећеним у поплавама у мају и јуну прошле године коју је донела Влада Србије, овој локалној самоуправи је одобрено укупно 87,6 милиона динара.

За санацију леве обалоутврде реке Моравице узводно од напера биће утроћемо 57,6 милиона динара са ПДВ-ом, а остатак на радове обезбеђења леве речне обале у зони градског гробља, који су већ у току.

Рок за завршетак посла је крај августа ове године.

Извор: ИНФОЛИГА

 

О Аутору

Financ