Пољопривреда

ZemljoradnjaПољопривреда општине Ивањица припада екстензивном типу и условљена је специфичним планинским рељефом и специфичном микроклимом, па се гаје сорте краћег вегетацијског периода.
Пољопривредна површина чини 47,1% укупне површине општине, а доминантна грана пољопривреде је сточарство. Оно што је важно нагласити јесте да је у пољопрпривредној производњи све мање коришћење пестицидних средстава. Последњих година је приметна тенденција ка органској производњи свих пољопривредних врста на читавој територији општине, а посебно на простору Парка Природе „Голија”, где је и забрањена употреба пестицида. Из тог разлога је могуће говорити да је производња здраве хране једна од могућности којом располаже општина Ивањица. С обзиром на доминантан планински карактер простора, у укупним пољопривредним површинама преовлађују природни травњаци са око 64,3%, од којих ливаде чине 36,8% или 18.899 ха, а пашњаци 27,5% или 14.111 ха. Оранице чине релативно високих 28,9% или 14. 823 ха, а воћњаци 6,8%, 3.483 ха. Највећи део пољопривредних површина налази се у приватном поседу, 94,1% од укупног пољопривредног простора.

Golija_01Укупно 48.309 ха пољопривредних површина налази се у приватном власништву. Од наведене површине под ораницама је 30,5%, односно 28,7% целокупне пољопривредне површине општине. Слично, под травнатим површинама је 62,3%, односно 58,6% укупне пољопривредне површине општине.
Пољопривредно становништво чини 24,5% целокупног становништва општине Ивањица, од чега активном пољопривредном становништву припада 75,3%. Индивидуални пољопривредници у укупном пољопривреедном становништву општине учествују са 71,7%.
Због својих природних карактеристика општина Ивањица има повољне услове за гајење култура које успевају на вишим надморским висинама, попут јечма, овса, хмеља … Тако је и засејана површина под културама овса и до 3,5 пута већа од површина под културом пшенице. Уситњеност поседа, гајење, пре свега за сопствене потребе и застарела механизација утичу како на слабије приносе култура пшенице и кукуруза, тако и на осцилације у укупној производњи ових култура. Постоје одлични услови за гајење лековитог биља.
Ивањички крај је познат по производњи кромпира, тако да су површине под овом културом највеће и достижу вредност и до 2100 ха. Када је реч о приносима ове културе може се рећи да они нису на нивоу који би били адекватни засејаним површинама и да су се последњих година усталили на око 10 т по хектару. Основни разлог овоме јесте уситњеност парцела, производња превасходно за сопствене потребе и неадекватна примена агротехничких мера.

Поред тога, у новије време најуноснија воћарска врста на подручју општине Ивањица јесте малина, под којом се налази преко 1.000 хектара, при чему се сваке године повећавају површине. У нормалним вегетационим условима постижу се високи приноси по јединици површине и плод одличног квалитета. Укупна производња малине током 2007. године је била око 7.500 тона. Овде треба поменуити и Удружење произвођача малина „Виламет“ чија је основна активност едукација производјача ове културе, као и постојање 5 хладњача које се баве прерадом воћа. Поред већ поменутих култура треба поменути и културу купине чији је укупни принос током 2007. године био преко 80 т.

малинеИако ивањички крај има добре предуслове за развој сточарства, велике травнате површине, статистички подаци указују на смањење сточног фонда општине.
На територији општине Ивањица не постоје објекти који се баве прерадом млека и меса, као ни сушара.

Међутим, постоји пет хладњача које служе за складиштење сировинске базе у области прераде воћа. Ове хладњаче су у приватном власништву и њихов укупни капацитет је 5.600т.

 

Годишње пољопривредне програме Општине Ивањице можете наћи у секцији Документи