Вести

Предлог листе за доделу средстава помоћи

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Комисија за избор корисника помоћи за

решавање стамбених потреба избеглица

01 број 06-20-3/2018

31.07.2018. године

И В А Њ И Ц А

На основу члана 16. став 1. Правилника о раду Комисије 01 број 06-20/2018 од 10.05.2018. године, Комисија за избор  корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава РС, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала 01 број 021-15/2018 од 03.05.2018. године, утврдила је

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ

Корисника за доделу средстава помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије остварених продајом доплатне поштанске марке, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала и друге опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом:

Редни број: Број предмета Име и презиме Адреса
 

1.

 

56-9/2018-01 од 25.05.2018. године Мићо Пухар Ивањица,

Буковица бб

Датум и место утврђивања Предлога листе корисника за доделу помоћи: Ивањица, дана 31.07.2018. године.

Предлога листе корисника за доделу помоћи обајвити на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и на интернет презентацији Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs.

Правна поука: На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од објављивања истог на огласној табли Општинске управе општине Ивањица, непосредно на писарници или препоручено поштом на адресу: Комисији за избор  корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица које су биле корисници програма куповине куће са окућницом из средстава РС, кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица.

Заменик Председника Комисије

Далибор Вранић

О Аутору

Financ