Вести

Презентација плана производно пословне зоне “Сењак“

У Ивањици је данас одржана презентација раног јавног увида у План детаљне регулације производно пословне зоне „Сењак“. Састанку су поред обрађивача Плана, „ИстУрбан“ из Нишке Бање, локалне самоуправе и финансијера израде овог важног документа Европског Прогреса, присуствовали и представници привредних субјеката и других институција које већ послују у планом предвиђеној будућој слободној зони.

opstinaaaa_zaseradmke_senjak

Разговарало се о постојећем стању на терену, начинима за исправљање проблема који се јављају, али и о уоченим могућностима за развој зоне, кроз завршни плански документ.

Привредници су затражили већу процентуалну искоришћеност грађевинског земљишта за производне и друге објекте, због ограничености саме зоне и заузетости земљишта већ постојећом инфраструктуром. Такође су инсистирали да се кроз план реше постојећи проблеми јавне расвете, кишне и фекалне канализације и адекватни саобраћајни приступи.

Производно-пословна зона „Сењак“ састоји се од два целински раздвојена дела и обухвата простор од предузећа „Константинтеx“, до стамбеног насеља и реке Моравице испод бившег „Градитеља“, укупне површине 32,6 хектара. У обухват плана спадају и предузећа: „Пегаз“, Пролетер, Дом ученика средњих школа, бивши „Графичар“, конфекција „Јавор“ и бивши „Металац“

foto-opstina

На скупу се чуло да је од укупне површине, 2,8 хектара земљишта у приватној својини, 6,7 у јавној, док над око 21 хектар будуће слободне зоне газдује привреда.

„Данашњи састанак је веома користан, јер су привредници уочили шта смо у ових месец дана њихових примедби иницијатива и сугестија већ уградили у преднацрт плана. План обухвата око 30 хектара углавном изграђеног простора, покушавамо да то максимално испоштујемо, да отклонимо неке ствари као што су исправке парцела, што ће омогућити легализацију садашњих капацитета и да кроз правила грађења и кроз инфраструктуру и саобраћајнице омогућимо и препознамо нове просторе на којима ће бити могуће градити нове капацитете. Желимо да кроз подизање степена изграђености сваке појединачне парцеле омогућимо да они који су хтели да граде а спутани су били урбанистичким условима, кроз овај план додју до нових дозвољених процената изграђености једне парцеле, како би привредници од ње извукли максимум. Предлог је да то буде 10 % зеленило, 20 % саобраћајнице и 70 % објекти“, рекао је након састанка за ИнфоЛИГУ архитекта Мирољуб Станковић, одговорни урбаниста у фирми „ИстУрбан“.

О Аутору

Financ