Вести Конкурси и обавештења

Ранг листа кандидаткиња које су испуунили услове предиђене јавним позивом “Жена и матица- Лидери друштва“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 337-8/2016-01

Датум: 28.12.2016. година

И В А Њ И Ц А

У складу са Јавним позивом за доделу  10 кошница за 15 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства на пројекту „Жена и матица- Лидери друштва“, Комисија за одабир кандидата на јавном конкурсу у циљу имплементације пројекта „Жена и матица – лидери друштва“, формирана решењем председника општине Ивањица бр. 337-2/2016-01 од 10.10.2016. године, објављује:

 

РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТКИЊА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА УКУПАН БРОЈ БОДОВА
1.       Вратоњић Стојанка Дубрава 55
2.       Шулубурић Мирјана Лиса 55
3.       Пантовић Миломирка Коритник 55
4.       Танкосић Милосава Буковица 55
5.       Марић Гордана Косовица 50
6.       Бојовић Зорица Радаљево 50
7.       Мићић Невенка Свештица 50
8.       Ћурчић Милка Коритник 45
9.       Бошковић Сања Осоница 45
10.    Петровић Верица Кушићи 45
11.    Ћурчић Горгина Коритник 45
12.    Ћурчић Оливера Градац 45
13.    Ћурчић Миљана Брусник 45
14.    Јеремић Невена Радаљево 40
15.    Борисављевић Милена Врмбаје 40
16.    Богићевић Мирјана Врмбаје 40
17.    Томић Мица Пресека 40
18.    Грковић Снежана Брезова 40
19.    Ћурчић Славица Градац 40
20.    Перишић Емилија Вионица 40
21.    Максимовић Александра Прилике 40
22.    Поповић Марина Међуречје 40
23.    Топаловић Рада Шуме 40
24.    Златић Мирјана Осоница 35
25.    Симончевић Славица Дубрава 35
26.    Јеротијевић Маријана Свештица 35
27.    Ћурчић Милица Ковиље 35
28.    Мијатовић Мићић Тања Шуме 25

 

Кандидаткиње од редног броја 1, закључно са редним бројем 23,  су ушле у ужи круг за одабир и у обавези су да похађају обуку од стране стручног предавача у трајању од три дана, о чему ће бити благовремено обавештене.

ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ  НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Богићевић Дринка Врмбаје Непотпуна документација
2. Парезановић Милка Карађорђева 14 Ивањица Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
3. Василијевић Снежана Дубрава Непотпуна документација
4. Јовићевић Зорица Прилике Непотпуна документација
5. Милeнковић Слађана Луке Непотпуна документација
6. Стевановић Снежана Дубрава Непотпуна документација
7. Ристивојевић Мила Дубрава Непотпуна документација
8. Новитовић Светлана Добри До – Вионица Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
9. Величковић Вера Партизанска 48 Ивањица Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
10. Мијатовић Сања Лиса Непотпуна документација
11. Оцокољић Јелена Осоница Непотпуна документација
12. Драмићанин Милена Стевана Чоловића 1/1 Ивањица Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
13. Аврамовић Лидија Куманица Непотпуна документација

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милка Каплановић

О Аутору

Financ