Вести

Ранг листа кандидаткиња за доделу 5 кошница за започињање сопствене делатности у оквиру пчеларства

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 400-41/2017-01

Датум: 15.05.2017. година

И В А Њ И Ц А

У складу са Јавним позивом за доделу  5 кошница за 14 корисница у циљу започињања сопствене делатности у оквиру пчеларства, Комисија за одабир кандидата на јавном конкурсу формирана решењем председника општине Ивањица бр. 400-41/2017-01 од 21.04.2017. године, објављује:

 

РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТКИЊА КОЈЕ СУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА УКУПАН БРОЈ БОДОВА
1.       Богосављевић  Ана Свештица 85
2.       Мунитлак Слађана Пресека 75
3.       Матијевић Милица Брезова 75
4.       Пауновић Недељка Ковиље 70
5.       Јовићевић Зорица Прилике 70
6.       Милутиновић Бојана Вионица 70
7.       Стојковић Милијана Вионица 65
8.       Ђорђевић Весна Брезова 60
9.       Сићовић Мирјана Пресека 60
10.    Јововић Весна Ивањица 60
11.    Марић Снежана Ивањица 60
12.    Оцокољић Љиљана Брезова 55
13.    Стевановић Ивана Осоница 55
14.    Марјановић Мирјана Шуме 55
15.    Пантелић Гордана Радаљево 55
16.    Томић Мица Пресека 50
17.    Ристивојевић Мила Дубрава 50
18.    Бешевић Гордана Ивањица 50
19.    Јеротијевић Драгица Осоница 50
20.    Вујовић Милка Шуме 50
21.    Драшковић Слађана Ивањица 50
22.    Дрндаревић Мила Буковица 40
23.    Јовановић Светлана Ивањица 40
24.    Вратоњић Нада Буковица 40
25.    Јекић Ранка Ивањица 35
26.    Грујичић Светлана Радаљево 30

 

Кандидаткиње од редног броја 1, закључно са редним бројем 14,  су оствариле услове и довољан број бодова за добијање бесповратних средстава у виду кошница са ројевима.

 

ЛИСТА ПРИЈАВА КОЈЕ СУ НИСУ ИСПУНИЛЕ УСЛОВЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

РЕДНИ БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТКИЊЕ МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
1. Величковић Вера Ивањица Непотпуна документација
2. Перишић Ивана Вионица Непотпуна документација
3. Максимовић Душица Прилике Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
4. Поледица Јасмина Ивањица Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
5. Јевтовић Наташа Мана – Ивањица Непотпуна документација
6. Караклајић Душица Брезова Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
7. Милутиновић Љиљана Осоница Непотпуна документација
8. Милутиновић Зорица Осоница Непотпуна документација
9. Драмићанин Милена Ивањица Не испуњава услове предвиђене јавним позивом
10. Луковић Снежана Осоница Непотпуна документација

Приговор на Ранг листу по Јавном конкурсу може се изјавити у року од  пет дана од дана објављивања исте,  препорученом поштом или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица ( шалтер бр.2. у Услужном центру).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                 Милка Каплановић

О Аутору

Financ