Актуелности

Саопштење председника општине Ивањица – Отварање моста у Црњеву следеће седмице

Поводом неистинитих писања појединих локалних медија у Ивањици, у вези наводних кашњења са завршетком радова санације и реконструкције Црњевског моста, председник општине Ивањица, Зоран Лазовић, огласио се званичним саопштењем, које преносимо у целости.

Поштовани грађани општине Ивањица,

Обраћамо вам се поводом изношења неистина у појединим локалним медијима везаним за завршетак радова на реконструкцији моста на реци Моравици у насељу Црњево. Наиме, у неколико наврата су поједини локални медији изнели неистине у вези завршетка радова на реконструкцији моста. Лицитирају се различити датуми, уз напомену да су радови требали да се заврше у августу месецу и да касне три месеца, што апсолутно није тачно.

Да подсетимо грађане општине Ивањица да је локална самоуправа за реализацију пројекта обезбедила ванбуџетска средства у износу од приближно 30.000.000 динара од Владе Републике Србије преко Канцеларије за управљање јавним улагањима. Такође морамо да подсетимо грађане да је мост услед дугогодишњег немара био у изузетно лошем стању и да смо били принуђени да као савесна локална самоуправа извршимо санацију поменутог објекта, који је јако битан објекат за функционисање великог броја грађана општине Ивањица, али да ту санацију извршимо на адекватан начин, у складу са стандардима и прописима из ове области.

Општина Ивањица је спровела поступке јавне набавке и са извођачем потписала уговор о извођењу радова број 404-2-18/2017-13. У члану 5 уговора о извођењу радова, стоји да је рок за извођење радова 180 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. Такође се у овом члану напомиње да уколико дође до непредвиђених ситуација у току извођења радова (односи се на природне догађаје као што су изразито лоше време или лоши услови за радове који се изводе у води или земљи, итд.) радови се обустављају. Још се напомиње да уколико дође до обустава радова, да стручни надзор обуставе уписује у грађевински дневник.

Извођач је уведен у посао 7.5.2018. године и рок за завршетак радова је 180 дана рачунајући од дана увођења у посао, тако да су радови по основном уговору требали да се заврше 3.11.2018. године. Да још једном подсетимо грађане да смо ове године у мају, јуну, јулу и августу били у ванредној ситуацији која је проглашена услед елементарне непогоде која је задесила општину Ивањица. Само у мају смо имали незапамћене падавине од 42 мм у једном дану (месечни просек за мај је 20 мм). Стога је услед повећаног водостаја било немогуће извести радове у води и ојачати темељне стубове који су услед лошег првобитног извођења моста, били у лошем стању.

Због изузетно лоших временских услова стручни надзор је у више наврата обустављао радове (укупан број дана у обустави по налогу стручног надзора износи 41 дан). На основу обустава, извођач се обратио Канцеларији за јавна улагања за продужетак рока од 20 дана. Канцеларија је одобрила продужетак рока за 20 дана и на основу одобрења Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, општина је потписала Анекс И уговора за продужетак рока, тако да је рок за завршетак радова сада 23.11.2018. године.

Како се лицитира са различитим датумима за завршетак радова и износе неистине, из наведених чињеница се јасно види да ће радови бити завршени у предвиђеном року. Грађани ће након спроведених испитивања на оптерећење у току наредне недеље моћи несметано да прелазе преко моста на реци Моравици.

Овим путем се захваљујемо свим грађанима на стрпљењу у току извођења радова, молимо их за још неки дан стрпљења, како би овај објекат привели намени на најбољи могући начин. Такође користимо прилику да се захвалимо свим грађанима који живе у околини моста, а који су несебично помагали и имали разумевања у току извођења радова.

Овим путем желимо да сугеришемо локалним медијима, да пре него што објаве било какве информације у вези извођења радова, писаним путем се обрате општинској управи и затраже адекватне одговоре, како би грађани Ивањице имали праве и истините информације.

Хвала на разумевању,

Председник општине Ивањица

Зоран Лазовић

О Аутору

Financ