Вести

Уређивање школског терена ОШ Вучић Величковић у Међуречју

Локална Канцеларија за младе општине Ивањица у оквиру Локалног акционог плана за младе општине Ивањица (2014-2019), стратешки правац 2.10. Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно бављење младих спортом, 20.10.2017. године уредила је школски терен ОШ “Вучић Величковић” у Међуречју. Терен је очишћен и обележене су линије. 

О Аутору

Financ