Lokalna uprava

Zamenik predsednika Skupštine opštine

Zamenik predsednika Skupštine opštine

Diplomirani pravnik Miloš Jovićević