Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona

Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salonau primeni mera prevencije, sprečavanje širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 1. Na vidnom mestu obavezno moraju biti istaknuta pravila ponašanja za zaposlene ikorisnike usluga (nošenje zaštitne opreme, fizička distanca, obavezna dezinfekcijaruku prilikom ulaska u salon, obavezna dezinfekcija obuće pri ulasku u salon)2. Na ulazu u salon mora biti … Nastavi sa čitanjem Instrukcija za rad kozmetičkih i frizerskih salona