Vesti

Intervju sa predsednikom opštine Ivanjica Zoranom Lazovićem

1. Који су најзначајнији природни ресурси вашег града, како су искоришћени?

-Општина Ивањица се налази у југозападном делу Србије познатом као Старовлашко-Рашка висија, део је Моравичког управног округа. Територија општине има површину од 1.090 км² и шеста је по величини у Републици Србији. Подручје општине карактерише брдско-планинска структура рељефа, а сам град надвисују планински венци Голије, Јавора и Мучња
Планина Голија је Уредбом Владе Републике Србије проглашена за Парк природе (2001.године), и исте године Актом УНЕСКО-а за Резерват биосфере. Уредбом Владе РС, 25. јануара 2000. године, Ивањица је проглашена за ваздушну бању. Према томе, значајни природни ресурси ивањичке општине су планине (навећи шумски фонд у земљи), поља (оранице и баште) и реке (велики потенцијал за градњу МХЕ и акумулационих језера).
Општина Ивањица са површином од 109 хиљада хектара, има највећи фонд шума и шумског земљишта у држави. Шуме обухватају површину већу од 53 хиљаде хектара, у државном власништву је више од 32 хиљаде хектара, а остало је у приватном власништву. Шуме су богате шумским воћем (боровница, јагода, малина и купина) и различитим врстама печурака (вргањ, смрчак, рудњача, поповача, лисичарка, млечњача). Обзиром на доминантан планински карактер простора, заступљен је и велики број врста јестивог биља, а у великом броју присутна је крупна и ситна дивљач, што отвара могућност за ловни туризам.
Пољопривредна површина привредних друштава, задруга и породичних газдинстава заузима простор од 51.321 ха. Највећи део пољопривредних површина 48.543 ха налази се у приватном поседу, 94,58 % од укупног пољопривредног простора. Од укупне пољопривредне површине под ораницама је 28,88 % општине, а под пашњацима и ливадама 64,54 %. Перспективе развоја пољопривреде су у гајењу, откупу и финалној преради кромпира, малина, купина, шљива, јабука, печурака, лековитог биља и сточне хране, а неопходно је поспешити и узгој стоке, као и производњу месних и млечних прерађевина.

Активирање локалног хидроенергетског потенцијала подстакло би развој локалне привреде и отварање нових радних места, а поред тога МХЕ су повољне са аспекта децентрализоване производње јер могу да омогуће локално снабдевање потрошача у удаљеним насељима. Енергетски потенцијал водотокова и локације за изградњу малих хидроелектрана дефинисане су документом „Катастар малих хидроелектрана на територији СР Србије ван САП” из 1987. године. У овом документу, општина Ивањица је издвојена са највећим потенцијалом за иградњу МХЕ у Републици Србији. Такође, на подручју општине Ивањица се налазе и извори минералних вода у Мариној Реци и Приличком Кисељаку.
Општина Ивањица има и мајдан каменог кречњака у Рашчићима, који се користи за изградњу путева и градњу објеката; налазиште камена филита у месту Маће („маћански камен“) који се користио као кровни покривач а постоји и налазиште украсног камена у Лукама.
Стога можемо закључити да су, расположивост природних ресурса и велики број незапосленог становништва, условили ревитализација привредних система и оснивање нових предузећа, и данас, велики број малих предузећа у дрвно-прерађивачком сектору,развој текстилне индустрије у виду мањих предузећа као последица затварања великих фирми, хладњача и прерађивачких капацитета, своје упориште налазе управо у природним ресурсима, као оквиру који опредељује модел развоја ивањичке привреде у будућем периоду.

У наредном периоду очекује се наставак израде деонице Коридора 11 који ће ићи преко Ивањице. Самим тим ће се поспешити развој Ивањице и као туристичке дестинације а и као регије за долазак инвеститора ..
Инфраструктурни пројекти у фази реализације:

1. Пројекат „Реконструкција крака магистралног цевовода на потезу Лучка Река – Јавор у дужини од 1130 метара“ .
Вредност пројекта је 174.000,00 евра .
Пројекат се финансира кроз програм Европске уније ЕУ Прогрес . Учешће општине Ивањица је 74.000,00 евра.

2. Пројекат изгардње „Дијализни центар- Дома здравља „
Вредност инвестиције : приближно 23.000.000,00 РСД без ПДВ-а
Средства су обезбеђена из буџета општине Ивањица.

3. Пројекат санације и адаптације објекат „Медицине рада“ у сколпу Дома здравља Ивањица . Пројекат се спровди у сарадњи са Канцеларијом за урпављање јавним улагањима Владе Републике Србије.
Вредност пројекта : 10.978.661,00 РСД без ПДВ-а .

4. На конкурсу код Министарства просвете, науке и технолошког развоја у трећој фази која се финансира из кредита КФW- развојне банке Немачке, ОШ ‘’Мајор Илић ‘’ је добила средства за комплетну реконструкцију зграде (фасада, кров, столарија, систем грејања, мокри чворови итд.).
Општине Ивањица учествује са 2.600.000,00 РСД .
У оквиру овог конкурса ОШ ‘’Мајор Илић’’ ће добити и комплетну пројектно-техничку документацију.
Укупна вредност инвестиције ће изности приближно: 30.000.000,00 РСД

Инфраструктурни пројекти у виду пројетно-техничке документације:

• Пројекат „Изградња спортско-рекреатвиног објекта спортске хале код Гимназије“ на кат.пар. број 768/1 КО Ивањица“
Врендост инвестиције : 137.000.000,00 РСД без ПДВ-а.

• Пројекат „Изградња трајног објекта Дечијег вртића у оквиру школског комплекса ОШ ” Кирило Савић” у Црњеву на кат.пар. број 2146 КО Ивањица
Врендост инвестиције : 69.658.827,65 РСД без ПДВ-а.

• Идејни пројекат реконструкцијекотларнице дечијег вртића„Ђурђевак„- прелазак на биомасу пелет
Вредност пројекта :3.126.228,00 РСД са ПДВ-ом.

• Идејни пројекат санације и адаптације фасаде и фасадне столарије дечијег вртића„Ђурђевак„
Вредност пројекта : 8.903.671,20 РСД са ПДВ-ом.

• Идејни пројекат адаптација дечијег вртића „Звончица“ ( идејни пројекат адаптације објекта-Архитектура, хидротехничке инсталације, машинске инсталације, елаборат заштите од пожара)
Вредност пројекта : 25.619.557,00 РСД без ПДВ-а ( комплетна реконструкција вртића).

• Машинске инсталације – Пројекат за извођење урађен је за потребе грејања балон спортске хале, за инвеститора ОШ “Сретен Лазаревић”Прилике.
Пројектом су обахваћени балон спортске хале (машински пројекат грејања), као и постојећа котларница
Вредност пројекта : 5.260.649,00 РСД без ПДВ-а.

• Идејни пројекат – пројекат архитектуре и машинских инсталација за О.Ш. „Недељко Кошанин“ – Девиће ( комплетна реконструкција школе)
Вредност пројекта : 11.452.704,00 РСД без ПДВ-а.
2. Да ли сте и у којој мери увели е – управу и издавање грађевинских дозвола?

На порталу Е-управе регистрована су лица из Општинске управе преко својих електронских сертификата и тиме је добијен приступ за постављање садржаја на сајт Е-Управе. Како би ускладили обрасце и Е-услуге сајта Општине са сајтом Е-управе потребно је да регистрована лица присуствују једнодневној обуци за креирање Е-услуга на порталу управе као и за постављање других садржаја на исти портал. Такође смо успешно спровели у дело издавање електронских дозвола.
Процес увођења електронског издавања грађевинских дозвола подржан је и од стране НАЛЕДА у виду донације рачунарске опреме оделљењу за урбанизам и комуналне делатности.

3. На који начин промовишете туристичке потенцијале свог краја и које бисте досадашње инвестиције у тај сектор истакли?

Општина Ивањица има превасходно циљ да промовише „свој“ туристички потенцијал. За промоцију туристичке понуде општине задужена је Туристичка организација општине Ивањица.
Начини промоције су следећи :
• сајмови и разна друга дешавања- манифестације, промоције, радионице…
• телевизија ,
• штампани медији,
• радио…
• електронски маркетинг сајт ТОО Ивањица, друштвене мреже (Фејсбук, Инстаграм, Твитер…).
• пропагандни штампани материјал
• групе туриста који бораве код нас буду „проведени“ кроз наш крај па и тако усмено промовишемо, додатно њима, Ивањицу.
Када говоримо о инвестицијима у наш крај у туристичком смислу, треба истаћи да у Ивањици морамо још много тога урадити на побољшању туристичке инфраструктуре. То подразумева уређење разних садржаја занимљивих за туристе почевши од стаза, терена, уређњење градског језгра, инвестиција у Јавор, Мучањ, Голију итд…
Досадашње инвестиције у побољшање туристичке понуде биле су:
• Уређење стазе и јавног купатила у градском парку;
• Уређење спортског терена и трим стазе у Кушићима код Ивањице,
• Уређење платоа- трга испред Дома Културе,
• Уређење трга испред градске поште;
• Уређење тротоара по ужем центру града,
• Уређење разних других планинарских- пешачких стаза.
• Тач скрин телевизор- (пети у Србији тада)
• Туристичка сигнализација у Ивањици у више наврата и више пројеката.
• Опремање Видиковца и додатне сигнализације (ти пројекти се тренутно реализују)

intervju

О Аутору

Financ