Aktuelnosti

Izbori 2020

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Број: 208-5/2020

12.05.2020. године

И в а њ и ц а

На основу члана 14., 15. и члана 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласни РС“, број 104/2009 и 99/2011) и тачке 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, број 15/2012 и 88/2018) и утврђеним новим роковима за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије и за избор одборника у скупштине градова и општина расписаних за 21.06.2020. године, Општинска управа општине Ивањица, објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи са пребивалиштем на територији општине Ивањица, ДА СЕ НАСТАВЉА ИЗЛАГАЊЕ ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА и да код Општинске управе општине Ивањица могу извршити увид у део Јединственог бирачког списка који се води за подручје општине Ивањица, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак,  сваког радног дана и викендом у времену од 7,30 до 20,00 часова, у згради општине Ивањица, Венијамина Маринковића 1, канцеларија број 30.

Грађани могу до 05. јуна 2020. године, када се закључује бирачки списак, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку. После закључења бирачког списка па 72 часа пре одржавања избора решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Министарство надлежно за послове управе.

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани да могу Општинској управи најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.

Бирачи могу најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству.

                                                                       Н А Ч Е Л Н И К

                                                                      Бојана Главинић     

Програм за исплату чланова бирачких одбора

О Аутору

Financ