Vesti

Kamp omladine i podmlatka Crvenog krst

U periodu od 27-29. Aprila 2018. Godine Crveni krst Ivanjica organizovao je „Kamp omladine i podmlatka Crvenog krsta“ na Dajića brdu na Goliji. Ovaj kamp je imao za cilj da se mladi volonteri obuče i osposobe za pružanje prve pomoći u slučaju elementarnih nepogoda većih razmera, kao i da se mladi upoznaju sa osnovnim tehnikama boravka i preživljavanja u prirodi. Mladi volonteri Crvenog krsta u okviru ovog kampa osmišljavali su i realizovali poligone za pružanje prve pomoći  u realnim uslovima, a pored toga imali su priliku da se upoznaju sa tehnikama transporta na nepristupačnim planinskim terenima, kao i tehnikama pravljenja privremenog skloništa, logorovanja, sklapanja i rasklapanja šatora, upotrebom planinarske opreme, tehnikama paljenja vatre, opasnostima pri boravku  u planini, kao i upotrebom alpinističke opreme, užarije i pletenja čvorova. Čitav kamp vodili su licencirani predavači prve pomoći Crvenog krsta, članovi jedinice za delovanje u nesrećama Crvenog krsta Ivanjica i predstavnik Crvenog krsta Ivanjica koji je član Nacionalnog tima za spašavanje, evakuaciju i zbrinjavanje u ekstremnim zimskim uslovima Crvenog krsta Srbije. Podršku u realizaciji ovog kampa u smislu pomoćnog objekta i prevoza  dali su Lokalna Kancelarija za mlade opštine Ivanjica, lokalna samouprava, Osnovna škola „Milinko Kušić“ i JKP „Komunalno“ Ivanjica.

О Аутору

Financ