Aktuelnosti

Odluka o izmeni Javnog poziva

              Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava građanima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 10/2022) i člana 21 . Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanovakoji se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu primenu potrošne tople vode po javnom pozivu uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/2(„Sl. list opštine Ivanjica“, broj 8/22), Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj dana  26.08.2022. godine , donosi

ODLUKU  O

IZMENI JAVNOG POZIVA ZA SUFANSIRNJE MERA,ENERGETSKE SANCIJE ,PORODIČNIH KUĆA , STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE NA TERITORIJI OPŠINE IVANJICA ZA 2022 GODINU

Član 1.

              U Javnom pozivu za SUFANSIRNJE MERA,ENERGETSKE SANCIJE ,PORODIČNIH KUĆA , STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA ,TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE na teritoriji opštine Ivanjica za 2022 godinu broj 400-25-1/022-01 od 1.08.2022.godine menja se glava  III  – Uslovi prijave na javni poziv tako da podtačka  5 postaje tačka 3 .

Član 2 .

Dosadašnja tačka 3 postaje tačka 4 ,tačka 4 postaje tačka 5, tačka 5 postaje tačka 6.  Ostale odredbe Javnog poziva ostaju nepromenjene.

Član 3.

                 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom listu opštine Ivanjica“.

                         OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA 01 Broj 401-25-2/2022

                                                                                                        PREDSEDNIK

________________________

                                                                                                               Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER