Aktuelnosti Vesti

Odluka o pokretanju postupka za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica za 2023.godinu

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

PREDSEDNIK OPŠTINE

Broj: 400-50/2023-01

Datum: 6.4.2023. godine

 Na osnovu člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018),) , čl. 32. Stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama ( „Sl. glasnik RS“ br. 36/6), član 40. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 2/2019 ), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2023. godinu  ( «Službeni list opštine Ivanjica» broj 15/22 ) , čl. 6. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2020), predsednik opštine Ivanjica donosi,

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA U 2023. GODINI

Član 1.

Utvrđuje se da će za potrebe Opštine Ivanjica u 2023. godini sufinansirati projekti crkava i verskih zajednica iz budžeta Opštine Ivanjica iz sledećih oblasti:

  • Unapređenje saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, kulturnom i socijalno-humanitarnom planu.
  • Podrška bogoslužbenim i verskim obredima vezanim za značajne istorijske događaje ili ličnosti
  • Izgradnja, obnova i održavanje verskih hramova i objekata.
  • Zaštita i briga o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnih značaja.
  • Podrška organizaciji verskih manifestacija od značaja za opštinu Ivanjica.

Član 2.

Sredstva za sufinansiranje projekta crkava i verskih zajednica po ovom Javnom konkursu planirana su Odlukom o   budžetu  opštine Ivanjica za 2023. godinu, program 1201 – Razvoj kulture i informisanja,  razdeo 4 Opštinska uprava, funkcionalna klasifikacija 840, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacija, pozicija 104, u novčanom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Član 3.

U cilju realizacije ove Odluke obrazovaće se  Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinaniranje projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica.

Član 4.

Obavezuje seOdeljenje za LER, investicije i građevinske poslove Opštinske uprave opština Ivanjica da izvrši stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije za sprovođenje javnog konkursa.

Član 5.

Odluku dostavitiOdeljenju za LER, investicije i građevinske poslove Opštinske uprave opština Ivanjica, Odeljenju za finansije i budžet i arhivi.

Član 6.

Ova odluka biće objavljena na internet sajtu opštine Ivanjicawww.ivanjica.gov.rs

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                               Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER