Vesti

Potpisivanje ugovora – Drugi krug programa Radne prakse

Programskim budžetom lokalne Kancelarije za mlade opštine Ivanjica za 2018. godinu planirana su sredstva za realizaciju Programa radne prakse za mlade u Ivanjici i dodeljena su konkursom za sufinansiranje predloga projekata Centru za radno angažovanje Ivanjica koji je kreirao i razvio pomenuti program.
U okviru projekta „CRAM – Program radne prakse za mlade u Ivanjici“ nakon raspisanog poziva za poslodavce i praktikante za drugi krug Programa radne prakse organizovano je zvanično potpisivanje ugovora. Ugovori su potpisani između Centra za radno angažovanje Ivanjica, poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora i praktikanata u sredu 19.09.2018. godine u 15 časova u konferens sali Kluba za mlade opštine Ivanjica.
Centar za radno angažovanje mladih potpisao je ugovore sa predstavnicima 9 poslodavaca iz javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ukupno radno angažovali 18 praktikanta. Svi ugovori su potpisani na period od tri meseca.
Program radne prakse je organizovani program stažiranja baziran na trojnom ugovornom odnosu između Centra za radno angažovanje mladih, supervizora na lokaciji obavljanja prakse i praktikanata. Tokom ovog programa praktikanti rade i uče u visoko stručnom okruženju koje je usmereno ka stalnom usavršavanju. Oni prate poslovanje preduzeća i institucija i uviđaju kako se teoretsko znanje stečeno u školi može primeniti na delu. Zahvaljujući tesnoj saradnji sa lokalnim poslodavcima, Centar za radno angažovanje mladih je u mogućnosti da mladima pruži izbor radnih mesta u brojnim oblastima kroz program radne prakse, a poslodavcima mlade kadrove u zavivnosti od njihovih potreba.

О Аутору

Financ