Aktuelnosti Vesti

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA JUNSKE NAGRADE

Na osnovu Odluke o ustanovljenju nagrada i drugih priznanja opštine Ivanjica, („Sl.list opštine Ivanjica“br.7/2013),Savet za kadrovska, administrativna i mandatna  pitanja Skupštine opštine Ivanjica,

P O Z I V A

           Sva pravna i fizička lica da podnesu pismene predloge za Junsku nagradu koja se dodeljuje povodom Dana opštine u vidu: povelje, plakete,pohvale i nagrade kao poseban vid javnog priznanja za postignute rezultate i dostignuća u svim oblastima stvaralaštva od značaja za unapređenje, razvoj i afirmaciju opštine Ivanjica.

           Nagrade se mogu dodeljivati ustanovama, preduzećima, mesnim zajednicama, organima i pojedinim građanima.

          Na osnovu Odluke o ustanovljenju javnog  priznanja – zvanja „Počasni građanin opštine Ivanjica“ („Sl.list opštine Ivanjica“br.7/2013), Savet za kadrovska, administrativna i mandatna pitanja Skupštine opštine Ivanjica objavljuje P O Z I V  za dostavljanje predloga za javno priznanje „Počasni građanin opštine Ivanjica“ koje se dodeljuje za izuzetan i višegodišnji doprinos: u razvoju opštine iz različitih oblasti; u afirmaciji opštine u zemlji i inostranstvu; u pružanju humanitarne pomoći i donacija; unapređenju i razvoju lokalne samouprave.

Predloge sa obrazloženjem dostaviti na adresu: SKUPŠTINA OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića br.1 sa naznakom SAVETU ZA KADROVSKA, ADMINISTRATIVNA I MANDATNA PITANJA.

Rok za dostavu predloga je 01. jun 2022. godine do 12 časova.

                                         SAVET ZA KADROVSKA,ADMINISTRATIVNA

                                                 I MANDATNA PITANJA OPŠTINE IVANJICA

                                              PREDSEDNIK SAVETA

Milutin Krivokuća

О Аутору

WEB MASTER