Elektronsko podnošenje zahteva

R e p u b l i k a  S r b i j a OPŠTINA IVANJICA OPŠTINSKA UPRAVA  01 Broj: 217-8-3/2020 15.4.2020. godine I v a nj i c a                                                             S A O P Š T E NJ E             Shodno Instrukcijama dobijenim od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koje se … Nastavi sa čitanjem Elektronsko podnošenje zahteva