Vanredno stanje 2020 Vesti

Elektronsko podnošenje zahteva

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA 

01 Broj: 217-8-3/2020

15.4.2020. godine

I v a nj i c a

                                                            S A O P Š T E NJ E

            Shodno Instrukcijama dobijenim od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koje se odnose na rad Interresorne komisije,  OBAVEŠTAVAMO sve građane da zahteve Interresornoj komisiji, zbog  obustave rada sa strankama putem neposrednog kontakta,   mogu predati putem pisane, elektronske pošte ili stavljanjem u kutiju koja se nalazi ispred ulaza u zgradu Opštinske uprave opštine Ivanjica. Zehtev se može podneti elektronskim putem na sledeću  e mail adresu

E – MAIL  ADRESA ZA PRIJEM ZAHTEVA – pisarnica@ivanjica.gov.rs

Sve informacije vezane za rad  Interresorne komisije za procenu potreba deteta, učenika i odraslog za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom i postupanje po podnetim zahtevima stranke mogu dobiti  u Opštinskoj upravi oppštine Ivanjica-Odeljenju za privredu i društvene delatnosti  pozivom na sledeće brojeve telefona: 032/515 0330 i 064/8899498. Kontakt osoba je Slađana Nikolić.

S poštovanjem,

N A Č E L N I K

                                                                                                              Bojana Glavinić

О Аутору

Financ