Zaključci štaba za vanredne situacije

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA IVANJICA Štab za vanredne situacije 01 broj 217-18/2020 08. maj 2020. godine I V A NJ I C A Štab za vanredne situacije opštine Ivanjica, na vanrednoj  sednici održanoj dana 08.05.2020. godine u periodu od 09,oo do 10,oo časova, raspravljajući po  dnevnom redu,  doneo je sledeće Z A K LJ U Č … Nastavi sa čitanjem Zaključci štaba za vanredne situacije