Vanredno stanje 2020

Zaključci štaba za vanredne situacije

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA IVANJICA

Štab za vanredne situacije

01 broj 217-18/2020

08. maj 2020. godine

I V A NJ I C A

Štab za vanredne situacije opštine Ivanjica, na vanrednoj  sednici održanoj dana 08.05.2020. godine u periodu od 09,oo do 10,oo časova, raspravljajući po  dnevnom redu,  doneo je sledeće

Z A K LJ U Č K E

  1. Nalaže se stručnoj službi Opštinske uprave opštine Ivanjica da dostavi svim ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Ivanjica Preporuku za rad u ugostiteljskim objektima u sklopu primene mera prevencije širenja COVID 19 donete od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda, a po preporuci sanitarnog inspektora.
  • Preporučuje se svim ugostiteljskim objektima na teritoriji opštine Ivanjica da se pridržavaju Preporuke za rad u ugostiteljskim objektima u sklopu primene mera prevencije širenja COVID-19 donete od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda i da istu istaknu na vidnom mestu u objektu.
  • Nalaže se inspekcijskim službama opštine Ivanjica da svakodnevno kontrolišu sprovođenje primene Preporuke za rad u ugostiteljskim objektima u sklopu primene mera prevencije širenja COVID-19 donete od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda.
  • Preporučuje se svim predškolskim ustanovama sa teritorije opštine Ivanjica da se pridržavaju Instrukcija u vezi sa postupanjem predškolskih ustanova povodom otvaranja objekata za prijem upisane dece u vreme trajanja epidemije COVID-19 donete od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS broj: 610-00-00317/2020-01 od 5.5.2020. godine i Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj: 530-01-45/2020-10 od 5.5.2020. godine.
  • Obaveštavaju se pravna lica, preduzetnici, udruženja građana i fizička lica sa popdručja opštine Ivanjica da ukidanjem vanrednog stanja ne prestaje primena epidemioloških mera, odnosno mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, naročito onih koje se odnose na mere prevencije.

                                                                                                ZAMENIK KOMANDANTA

Opštinskog štaba

za vanredne situacijeMomčilo Mitrović

О Аутору

Financ