Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Lista rangiranja predloga projekata crkava i verskih zajednica za 2020

REPUBLIKA SRBIJA

PREDSEDNIK OPŠTINE

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-39/2020-01

Datum: 16.10.2020. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana  13. Pravilnika o načinu sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 6/2020), Komisija za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama  objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROJEKATA  CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA ZA 2020. GODINU

Redni brojNaziv crkve ili verske zajedniceNaziv projektaPredloženi  iznos sredstava za finansiranje iz budžeta opštine IvanjicaIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat od strane crkve ili verske zajedniceProsečan broj bodova
 Srpska Pravoslavna Crkvena opština Ivanjica« Adaptacija i sanacija fasade parohijskog doma»501.600,00125.400,0029
 Srpska Pravoslavna Crkvena opština Milandža«Adaptacija i sanacija hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Kušićima»489.750,00120.000,0026
 Srpska Pravoslavna Crkvena opština Devići«Adaptacija i sanacija crkve u Devićima»598.000,00279.375,0025
 Manastir Pridvorica«Adaptacija zvonika u manastiru Pridvorica»210.650,00120.000,0024
 Srpska Pravoslavna Crkvena opština u Brezovi«Hram Sveta Petka u Močiocima»00,0000,0023

Predlagač projekta/učesnik konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja  liste vrednovanja i rangiranja.

Na preliminarnu listu crkve i verske zajednice učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli opštine  Ivanjica  i na portalu e-Uprava.

Predsednik Komisije

Vladislav Ivković

О Аутору

Financ