Objedinjena procedura- E dozvole

objedinjenaproceduraPrvog marta na snagu je stupila primena izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji koji obuhvata i objedinjenu proceduru za izdavanje građevinskih dozvola. Po njoj zainteresovane stranke na jednom mestu treba da dobiju sve potrebne građevinske dozvole.
Ovaj deo zvanične internet prezentacije Opštine Ivanjica je mesto gde će sve zainteresovane stranke moći na najbrži mogući način da saznaju sve o podnetim zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola.

E-Dozvole

Elektronski sistem izdavanja građevinskih dozvola podrazumeva da se dozvole izdaju po brzoj i jednostavnoj proceduri, isključivo u elektronskoj formi, a od 1. januara 2016. godine zahteve mogu da podnose sami građani, ili posredstvom ovlašćenih lica. Nakon podnošenja zahteva, omogućeno je praćenje toka rešavanja predmeta, pri čemu podnosilac i institucije uključene u proceduru dobijaju imejlom dobijaju obaveštenja o statusu predmeta. Sistemu se pristupa putem sajtova Agencije za privredne registre, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i sajtova lokalnih samouprava, kao i na sajtu: https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Home.

Obrasci:

  • Obrazac građevinske dozvoleword
  • Obrazac lokacijski uslovi Adobe_Reader_PDFword
  • Obrazac prijava radova word
  • Obrazac upotrebna dozvola word
  • Uputstvo ( Objedinjena procedura )Adobe_Reader_PDF
  • Taksena tarifa za izdavanje lokacijskih uslovaAdobe_Reader_PDF
  • Zahtev po članu 145word
  • Administrativne takseword

Izdate dozvole:

Tabela građevinskih dozvola ( dopuna 2019. godine) word

Tabela rešenja iz člana 145 ( dopuna 2019. godine) word

Tabela upotrebnih dozbola ( dopuna 2018. godine) word

Tabela lokacijskih uslova ( dopuna avgust 2019. godine) word

Tabela urbanističkih projekata  ( dopuna 2019 godine) wordTabela rešenja o ozakonjenju  ( dopuna 12_2018. godine) word

Tabela rešenja o ozakonjenju ( dopuna 2019 godina)word

 

Оставите коментар